O nas

Początki naszej działalności datowane są na rok 2009, gdy Pan Zbigniew Osewski i reprezentująca go Kancelaria Radców Prawnych "Lech Obara i Współpracownicy" przygotowali, a następnie wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko koncernowi Axel Springer AG. Wydawca "Die Welt" pozwany został za notoryczne stosowanie sformułowania "polskie obozy" w stosunku do byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych na terenie okupowanej Polski.

Informacje o "polskich Obozach", mimo oficjalnych protestów i tysięcy not dyplomatycznych, publikowane są na łamach zagranicznych mediów regularnie. Dotychczasowe działania strony polskiej, choć niewątpliwie cenne i potrzebne, nie przynoszą oczekiwanego skutku.

W związku z powyższym postanowiliśmy powołać do życia Stowarzyszenie "Patria Nostra", którego zadaniem jest poszerzenie spektrum działań interwencyjnych strony polskiej, przede wszystkim o kierowane na szeroką skalę pozwy przeciw nierzetelnym wydawcom. W skład organizacji wchodzą przedstawiciele zawodów prawniczych, a także byli więźniowie obozów koncentracyjnych oraz ich potomkowie - na czele z mecenasem Lechem Obarą, Janiną Luberda-Zapaśnik i Zbigniewem Osewskim.