Ekspertyzy prawne sporządzone na potrzeby postępowania przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym

W 2018 roku Stowarzyszenie Patria Nostra dzięki dotacji Polskiej Fundacji Narodowej realizowało projekt o nazwie „Ekspertyzy – Opracowanie analiz prawnych na potrzeby procesów przeciwko zagranicznym mediom przypisującym Polakom współudział w zbrodniach II wojny światowej”.

W ramach projektu sporządzone zostały trzy ekspertyzy prawne w języku niemieckim. Przechodząc do poniższych odnośników, można zapoznać się z ich treścią.

 

Przeprosiny jako forma usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Pana Karola Tendery w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i jej zgodność z niemieckimi przepisami dotyczącymi roszczeń o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych.

WERSJA PRZETŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI

 

Znaczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przy interpretacji krajowych norm prawnych oraz samej ustawy zasadniczej stosowanych przez niemieckie sądy oraz pozostałe organa władzy publicznej w Republice Federalnej Niemiec.

WERSJA PRZETŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI

 

Ocena konstytucyjności postanowienia Niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2018 r. o odmowie uznania wykonalności polskiego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2017 r. skazującego niemiecką telewizję ZDF na opublikowanie przeprosin jako formy usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Pana Karola Tendery, w szczególności identyfikacja praw konstytucyjnych oraz podstawowych praw człowieka i obywatela wynikających z niemieckiej ustawy zasadniczej (Grundgesetz- GG) oraz Europejskiej konwencji praw człowieka potencjalnie naruszonych w związku z postanowieniem FTS.

WERSJA PRZETŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI

 

Projekt został zrealizowany we współpracy z Polską Fundacją Narodową na podstawie umowy dofinansowania z dnia 3 września 2018 r.