Chronologia i „losy” petycji Stowarzyszenia do Very Jourovej i Komisji Europejskiej

Aktualności Stowarzyszenia Patria Nostra. Chronologia i „losy” petycji Stowarzyszenia  do Very Jourovej i Komisji Europejskiej Działania Stowarzyszenia Patria Nostra aktualnie koncentrują się na dwóch zagadnieniach. Pierwsze to walka z bezczynnością Komisji Europejskiej w sprawie wyroku Karola Tendery vs. ZDF, która to bezczynność może sprawić, że żadne polskie wyroki nie będą wykonywane na terenie UE, a co najmniej w Niemczech(klauzula porządku publicznego). Drugie to pytanie prejudycjalne, zadane do TSUE przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Co bardzo ważne – jeżeli TSUE podzieli intencje sędziów pytających, to albo właściwym dla rozstrzygania spraw „polskich obozów” będzie sąd niemiecki, czyli miejsce pozwanego, lub też wobec braku tzw. indywidualizacji, tj. indywidualnego adresata obrażającego zwrotu „polskie obozy”, droga sądowa w procesach cywilnych przeciwko osobom lub instytucjom rozpowszechniającym fałszywe historycznie przekazy o rzekomo polskich obozach śmierci, będzie całkowicie zamknięta. Poniżej krótki opis działań, podejmowanych w tych sprawach. Marzec 2019 – Stowarzyszenie Patria Nostra kieruje apel do polskich posłów Parlamentu Europejskiego z prośbą o zwrócenie się do odpowiednich organów UE, aby oceniły one prawidłowość postanowienia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe. W lipcu 2018 r. obozy zagłady”. Inspiracją do przeprowadzenia tej akcji był fakt wydania przez wydał on orzeczenie blokujące wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie p. Karola […]

Lech Obara

Mec. Lech Obara udzielił wywiadu tygodnikowi „Do Rzeczy”

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wywiadem, którego mec. Lech Obara udzielił tygodnikowi „Do Rzeczy”. Autorem artykułu pt. „To Niemcy mają problem z praworządnością” jest redaktor Wojciech Wybranowski. Czytaj tutaj […]

Nasz Dziennik wspiera działania Patria Nostra

Nasz Dziennik wspiera działania Patria Nostra w walce o prawidłowe wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie Karola Tendery przeciwko ZDF. Zachęcamy do lektury artykułów. Niemcy muszą przeprosić – Czytaj tutaj Prawo do polskiego sądu – Czytaj tutaj […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra: Apelujemy o wsparcie petycji złożonej do Komisji Europejskiej w sprawie niewykonywania przez Niemcy prawa UE

        Wesprzyj Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych i złóż skargę do Komisji Europejskiej na postępowanie państwa niemieckiego. Niemcy odmówiły wykonania wyroku polskiego sądu nakazującego niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania „polskie obozy zagłady”. Petycja do KE w sprawie Pana Karola Tendery. Stowarzyszenie Patria Nostra w grudniu 2019 r. zwróciło się do Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Pani Very Jourovej z petycją o podjęcie działań w związku z odmową uznania przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości wykonalności polskiego wyroku uznającego naruszenie dóbr osobistych Karola Tendery przez niemiecką stację telewizyjną. https://patrianostra.org.pl/petycja-do-pani-very-jourovej-wiceprzewodniczacej-komisji-europejskiej/ KE daje wolną rękę Niemcom w interpretowaniu przepisów UE. W odpowiedzi, szefowa biura gabinetu politycznego Salle Sastamoinen, w imieniu wiceszefowej KE, która odpowiada za wartości, przejrzystość i rządy prawa, stwierdziła, że Komisja Europejska nie ma kompetencji w zakresie określania granic, w jakich sądy państw członkowskich mogą odwoływać się do pojęcia porządku publicznego w celu odmowy uznania orzeczenia wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego. Jednocześnie Wiceprzewodnicząca KE wskazała, że odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Trybunale Sprawiedliwości UE. http://patrianostra.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Reply-Zalewski-Obara-PL.pdf Powściągliwość Pani Vera Jourovej w wyznaczaniu zakresu uprawnień Komisji […]

Wzór skargi przygotowanej przez Stowarzyszenie Patria Nostra

Składając skargę na postępowanie państwa niemieckiego dasz wyraźny sygnał Komisji Europejskiej, że doszło do istotnego naruszenia prawa UE, które może mieć bardzo negatywne skutki dla całej Wspólnoty. Twoje wsparcie zwiększy szanse na wszczęcie postępowania przeciwko Niemcom i wykonanie polskiego wyroku nakazującego opublikowanie przeprosin Pana Karola Tendery. Patria Nostra – wzór skargi do KE [formularz]   […]

W sposób nieubłagalny zbliża się 14 maja. Tego dnia mija termin, kiedy właściciele wywłaszczonych nieruchomości tracą na zawsze prawo do zwrotu mienia lub odszkodowania za wywłaszczone mienie.

  29 kwietnia 2020 r. Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra. 14 MAJA 2020 ROKU – DATA OSTATNIEJ SZANSY NA ZWROT LUB ODSZKODOWANIE ZA WYWŁASZCZONĄ NIERUCHOMOŚĆ.  Szanowni Państwo Redaktorzy i Wydawcy, W sposób nieubłagalny zbliża się 14 maja. Tego dnia mija termin, kiedy właściciele wywłaszczonych nieruchomości tracą na zawsze prawo do zwrotu mienia lub odszkodowania za wywłaszczone mienie. Zrozumiałe, że obecnie większość przestrzeni w dyskusji publicznej zajęła pandemia. Dlatego wiele osób może nie być świadomych, że nadchodzi „deadline”.  Obowiązkiem poważnych mediów, a zwłaszcza mediów publicznych jest informowanie widzów i czytelników o tego typu sprawach.  Chcielibyśmy przedstawić stan prawny, który może być przydatny w opracowaniu materiałów prasowych i relacji medialnych. Ze względu na hermetyczną treść opinii prawnej mec. Michała Mosakowskiego omawiamy najważniejsze zagadnienia problemu. Na mocy nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje od 14 maja 2019 r. (nowela z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami; Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2019 r., poz. 801), w wielu przypadkach byli właściciele wywłaszczonych nieruchomości lub ich spadkobiercy utracą raz na zawsze możliwość skutecznego ubiegania się o zwrot odebranego niegdyś mienia. Zgodnie z art. 136 ust. 7 znowelizowanej ustawy, uprawnienie do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości wygaśnie, jeżeli: – od dnia, w którym decyzja […]

Polski sąd pyta TSUE: – Czy nie oddać „polskich obozów” niemieckim sędziom?

Który sąd – czy jak dotychczas polski, czy może raczej niemiecki – ma prawo rozpatrywać sprawy tak zwanych „polskich obozów śmierci”? Takie pytanie prejudycjalne warszawski Sąd Apelacyjny zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli po raz pierwszy w historii udało się pełnomocnikom niemieckiego wydawcy skłonić polski sąd do podjęcia próby złamania ugruntowanej linii orzecznictwa w tej kwestii.   27 kwietnia 2020 r. Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra. Polski sąd pyta TSUE: – Czy nie oddać „polskich obozów” niemieckim sędziom? Który sąd – czy jak dotychczas polski, czy może raczej niemiecki – ma prawo rozpatrywać sprawy tak zwanych „polskich obozów śmierci”? Takie pytanie prejudycjalne warszawski Sąd Apelacyjny zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli po raz pierwszy w historii udało się pełnomocnikom niemieckiego wydawcy skłonić polski sąd do podjęcia próby złamania ugruntowanej linii orzecznictwa w tej kwestii. To polskie sądy w oparciu o polskie prawo rozstrzygają sprawy „polskich obozów”. Tak – mimo stanowiska pełnomocników niemieckich wydawców – jednogłośnie orzekały Sądy Apelacyjne w Warszawie (rok 2016 i 2019), Białymstoku (rok 2015) i Krakowie (rok 2016). O dziwo, podobnie zarzut ten ignorowały także niemieckie sądy w Moguncji i Koblencji, a nawet Federalny Trybunał w Karlsruhe w sprawie Karola Tendery przeciwko ZDF. Fakt, że odmówił on wykonania […]