Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia poseł Iwony Arent na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dnia 28.01.2020 r.

Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia poseł Iwony Arent na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dnia 28.01.2020 r. Poseł Iwona Arent wzięła udział w debacie na temat instytucji demokratycznych w Polsce. Debata odbyła się 28 stycznia 2020 r. w Parlamencie Europejskim. Pani poseł, komentując restrykcyjne traktowanie Polski na forum UE, posiłkowała się m.in. sprawą  ś.p. Karola Tendery: Drogie koleżanki, drodzy koledzy. Dziś mówicie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce (…) Niemcy i niemieckie sądy nie respektują i nie wykonują wyroku polskiego sądu – sądu, którego bronicie. Chodzi o przeprosiny Karola Tendery – więźnia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau za użycie stwierdzenia „polskie obozy śmierci” przez niemiecką telewizję publiczną – mówiła m.in. poseł Iwona Arent podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Tym samym wsparła narrację i działania stowarzyszenia Patria Nostra. Mamy nadzieję, że głos Pani Poseł dotrze do świadomości tych, którzy powinni czuwać nad praworządnością. Wzajemne uznawanie wykonalności wyroków jest wszak jedną z fundamentalnych wartości na których zbudowany jest porządek prawny Unii Europejskiej. Poniżej link do wystąpienia poseł Iwony Arent na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dnia 28.01.2020 r.: Film w youtube z wystąpienia Iwony Arent W imieniu Stowarzyszenia Patria Nostra Lech Obara Prezes Stowarzyszenia Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia poseł Iwony Arent […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia Stanisława Zalewskiego z petycją do Very Jourovej podczas jej wizyty w Auschwitz

                                                                   Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia Stanisława Zalewskiego – byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – z petycją do Very Jourovej podczas jej wizyty w Polsce. Stowarzyszenie Patria Nostra wraz z Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych  wystosowało petycję do Very Jourovej, wiceprzewodniczącej  Komisji Europejskiej. Petycja została podpisana przez prezesa stowarzyszenia Patria Nostra, Lecha Obarę oraz prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Stanisława Zalewskiego – byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau. W petycji tej zwróciliśmy się z prośbą o poparcie i pomoc w sprawie podjęcia działań w celu zapewnienia wykonania na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt  sygn. akt I Aca 1080/16).  W wyroku tym Sąd nakazał niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania „polskie obozy zagłady”. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (dalej „FTS”) uznał jednak, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać polskiego wyroku nakazującego jej przeprosić na głównej swojej stronie internetowej Pana Karola Tenderę (Postanowienie FTS z dnia 19 lipca 2018 r., […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra Reakcja Komisji Europejskiej na petycję Stowarzyszenia Patria Nostra do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Very Jourovej.

Stowarzyszenie Patria Nostra wystosowało petycję do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Vera Jourova odpowiada w KE za wartości i przejrzystość. Petycja Stowarzyszenia dotyczy wykonania prawomocnego wyroku polskiego sądu na terenie Republiki. Dlatego też Stowarzyszenie Patria Nostra w związku doniesieniami medialnymi na temat tego, że Vera Jourowa planuje wizytę w Polsce, zwróciło się z prośbą o poparcie i pomoc w sprawie  zapewnienia wykonania na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt  sygn. akt I Aca 1080/16).  W wyroku tym Sąd nakazał niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania „polskie obozy zagłady”. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (dalej „FTS”) uznał jednak, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać polskiego wyroku nakazującego jej przeprosić na głównej swojej stronie internetowej Pana Karola Tenderę (Postanowienie FTS z dnia 19 lipca 2018 r., (sygn. akt IX ZB 10/18). Decyzja niemieckiego Sądu spotkała się z oburzeniem polskiej opinii publicznej – wyrok FTS został odczytany jako dalszy ciąg kampanii oszczerstw prowadzonej od wielu lat wobec naszego narodu. Głosy krytyczne napływają także ze środowiska naukowego (w tym z Niemiec). Ponieważ w jednym z wywiadów deklarowała Pani, że […]

We własnej sprawie: Wyciągnąć wnioski z wojny.

Przedstawiamy felieton gazety Westfälische Nachrichten opracowany w ramach ugody zawartej przed Sądem Krajowym w Münster 16 grudnia 2019 r. między wydawcą w/w gazety a Stowarzyszeniem Patria Nostra.   We własnej sprawie: Wyciągnąć wnioski z wojny. W sprawozdaniach medialnych bardzo często mówi się o „polskich obozach koncentracyjnych”. Jest to nie tylko niezgodny z prawdą, lecz także uwłaczający dobór słownictwa, ponieważ to właśnie Niemcy byli tymi, którzy ponoszą odpowiedzialność za masowy mord w obozach zagłady na ziemiach polskich.   Także i nasza gazeta dwa lata temu, przy okazji wystawy poświęconej prześladowaniom  w czasie dyktatury nazistowskiej opisywała losy żony więźnia, który  przeżył „polski obóz zagłady w Sobiborze”.   Polski konsul generalny w Kolonii oświadczył nam po tym incydencie, że to określenie niemieckich obozów zagłady w okupowanej Polsce rani uczucia wielu Polaków.   Ponieważ redakcja nie ma takich zamiarów, zmieniliśmy niezwłocznie sformułowanie, które w wersji online artykułu zasadnie było poddawane krytyce. Fragment otrzymał tym samym właściwe brzmienie, że żona zmarła „w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze na okupowanym przez Niemcy terytorium Polski”.   Spór prawny z polską organizacją pozarządową Patria Nostra zakończył się tym samym ugodowym załatwieniem sporu.   Redakcja przeprasza za początkowo mylnie użyte sformułowanie.   […]

Petycja do Pani Very Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej

Petycja do  Pani Very Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, która obecnie odpowiada za wartości i przejrzystość – w sprawie wykonania prawomocnego wyroku polskiego sądu na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W związku doniesieniami medialnymi na temat tego, że planuje Pani wizytę w Polsce, zwracamy się z prośbą o poparcie i pomoc w sprawie podjęcia działań w celu zapewnienia wykonania na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt  sygn. akt I Aca 1080/16).  W wyroku tym Sąd nakazał niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania „polskie obozy zagłady”. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (dalej „FTS”) uznał jednak, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać polskiego wyroku nakazującego jej przeprosić na głównej swojej stronie internetowej Pana Karola Tenderę (Postanowienie FTS z dnia 19 lipca 2018 r., (sygn. akt IX ZB 10/18). Decyzja niemieckiego Sądu spotkała się z oburzeniem polskiej opinii publicznej – wyrok FTS został odczytany jako dalszy ciąg kampanii oszczerstw prowadzonej od wielu lat wobec naszego narodu. Głosy krytyczne napływają także ze środowiska naukowego (w tym z Niemiec). Ponieważ w jednym z wywiadów deklarowała Pani, że „sprawdzimy stan praworządności […]

Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia Kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Auschwitz dnia 6.11.2019 r.

„Odczuwam głęboki wstyd, biorąc pod uwagę barbarzyńskie zbrodnie, które zostały tu popełnione przez Niemców”. Te dzisiejsze słowa Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, wypowiedziane na terenie byłego obozu Auschwitz  podczas uroczystości 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau to wielki sukces dwóch polskich stowarzyszeń – Stowarzyszenia Patria Nostra oraz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Przypomnijmy. W tym tygodniu Stowarzyszenie Patria Nostra przy wsparciu 95-letniego Stanisława Zalewskiego, byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau, a obecnie prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, wystosowało do kanclerz Niemiec petycję. Podpisało ją kilkaset osób. Petycja dotyczyła wystąpienia Angeli Merkel podczas dzisiejszych uroczystości w Auschwitz. – Środowiska społeczne, prawnicze i obywatelskie (…) z uznaniem przyjmują Pani decyzję, że na krótko przed zakończeniem kadencji, jako trzeci z kolei kanclerz Niemiec – po Helmucie Schmidcie (SPD) i Helmucie Kohlu CDU) – odwiedzi Pani miejsce szczególne dla Polaków – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. (…) Historycy z różnych krajów opisali genezę powstania obozów bardzo dokładnie i potwierdzili, że w obozach zakładanych przez Niemców ginęli oprócz Żydów także Polacy i inne narodowości. Dlatego smutkiem napawa nas fakt, że historycznie błędne, a dla Polaków także obraźliwe pojęcie „polskich obozów” wciąż pojawia się w różnych wypowiedziach i publikacjach, […]

Wezwanie przedsądowe – Netflix

Prezes Stowarzyszenia „Patria Nostra” Radca prawny Lech Obara ul. Partyzantów 68/5 10-523 Olsztyn   Do: Reed Hastings Dyrektor Generalny CEO Netflix, Inc.     Wezwanie przedsądowe Dotyczy: Serialu „Iwan Groźny z Treblinki” (oryginalny tytuł „The Devil Next Door”) powielającego nieścisłości historyczne. Działając w imieniu Stowarzyszenia Patria Nostra wzywam Państwa do: Usunięcia mapy pojawiającej się w serialu a przedstawiającej lokalizację niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w Auschwitz, Sobiborze, Treblince i Płaszowie w ramach obecnej granicy Polski.   Zamieszczenia w materiale filmowym jednoznacznej informacji, że wspomniane wyżej obozy były zakładane i prowadzone przez Niemców na terenach okupowanej Polski.   Zamieszczenie powyższych wyjaśnień w tym samym kanale dystrybucyjnym, w którym emitowany był serial „Iwan Groźny z Treblinki” („The Devil Next Door).   Przygotowania i przesłania nam tekstu przeprosin do opublikowania na stronie internetowej Stowarzyszenia Patria Nostra, a także opublikowania takich przeprosin na portalu www.niezalezna.pl (i pozostawienie ich przez okres 1 miesiąca) na stronie głównej, w ramce wyboldowaną czcionką 14 pt – bez żadnych dopisków i komentarzy – na własny koszt o następującej treści: „Wyrażamy ubolewanie, że w produkcji Netflixa „Iwan Groźny z Treblinki” („The Devil Next Door) znalazła się fałszująca historię mapa sugerująca lokalizację niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady […]

Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczyna realizację projektu „Wizerunek Polski w mediach zagranicznych”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach PROO priorytet 3.

Misją Stowarzyszenia Patria Nostra jest obrona dobrego imienia Polski, czego sztandarowym przykładem jest wieloletnia batalia sądowa z kłamliwymi określeniami typu „polskie obozy zagłady” publikowanymi w zagranicznych środkach masowego przekazu. W ramach tej walki prawnicy Stowarzyszenia reprezentowali m.in. byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz Karola Tenderę w sporze sądowym z niemiecką stacją ZDF, na której portalu internetowym użyto określeń „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”. Przypomnijmy, że w listopadzie 2017 roku Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji orzekł, że telewizja ZDF musi przeprosić za nazwanie obozów zagłady „polskimi”. Było to pierwsze takie postanowienie, które zapadło na terenie Niemiec. Niezwykle ważne jest to, że niemiecki sąd w całości podzielił argumentację naszej strony, że przymiotnik „polskie”, użyty w kontekście obozów zagłady, przypisuje nie tylko cechę geograficzną, ale również narodową. Sąd niemiecki odrzucił koncepcję geograficzną, że skoro obozy były na terenie ziemi polskich to były polskie. Oprócz tego Stowarzyszenie Patria Nostra w walce o prawdę historyczną prowadzi jeszcze dwa ważne procesy z opiniotwórczymi niemieckimi mediami – z Axel Springer, wydawcą Die Welt oraz Focus Online.   Realizowany projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej, której celem będzie zaprezentowanie niemieckiej opinii publicznej polskiej wrażliwości na to, jak prezentowana jest historia obozów zagłady i dlaczego podejmowane są kroki […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie nieścisłości historycznych w produkcjach filmowych na platformie Netflix.

Stowarzyszenie Patria Nostra stanowczo sprzeciwia się powielaniu nieścisłości historycznych w produkcjach filmowych na platformie Netflix. Ostatnia kontrowersyjna produkcja to „Iwan Groźny z Treblinki” (oryginalny tytuł  „The Devil Next Door”), która opowiada o Iwanie Demianiuku,  strażniku obozu zagłady w Treblince. Pojawia się w niej mapa z rozmieszczeniem miejsc kaźni – kilku niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych –  w obecnych granicach Polski.   Brak jest jednak  wyjaśnienia, że obozy te były założone i zarządzane przez Niemcy. Chodzi m. in. o Auschwitz, Sobibór, Treblinkę i Płaszów. Stowarzyszenie Patria Nostra od lat walczy o dobre imię Polski za granicą, m. in. monitorując media i prowadząc kampanię informacyjną. Dlatego bazując na doświadczeniu nie sposób nie zauważyć, że wspomniana nieprawdziwa mapa w serialu Netflixa wprowadza w błąd widzów. Sugeruje, że Polska była odpowiedzialna za założenie i prowadzenie obozów. Stanowi to fałszywy kod pamięci, który wdrukowuje z gruntu nieprawdziwe twierdzenia w świadomość tych, którzy takie treści zobaczyli. Jest to bardzo krzywdzące dla naszego kraju, który przecież tak bardzo ucierpiał podczas II Wojny Światowej. W niemieckich obozach koncentracyjnych najliczniej – po Żydach – ginęli właśnie Polacy. Mamy nadzieję, że Netflix niezwłocznie skoryguje swój błąd. W tym celu kierujemy petycję do szefa platformy, Pana Reeda Hastingsa. Wnosić będziemy o modyfikację mapy […]