Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wyroku Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości rozpatrując kasację niemieckiej telewizji państwowej ZDF uznał na posiedzeniu niejawnym, że nie musi  ona w określony sposób przepraszać 96-letniego Karola Tendery – byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschitz, numer obozowy 1000430 – za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”. […]

Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Auschwitz był niemiecki. Wsparcie polskiej narracji historycznej o sprawcach zbrodni holokaustu”

Dzięki wygranemu konkursowi i otrzymanej dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2018”, prawnicy Patrii Nostry będą mieli możliwość nadal wspierać byłych więźniów Auschwitz i inne osoby dotknięte „miękkim kłamstwem oświęcimskim” w ochronie ich dóbr osobistych. […]

Niemiecka stacja telewizyjna ZDF nie składa broni…

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji ostatecznie oddalił skargę telewizji ZDF na postanowienie Sądu Krajowego w Moguncji uznając, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie nadaje się do wykonania w Niemczech. Przypomnieć należy, że wszelkie działania niemieckiej stacji w tym procesie miały na celu ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy – tym razem przed niemieckimi sądami. […]

Komunikat Stowarzyszenia „Patria Nostra” o nieodpłatnych poradach prawnych dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych w sprawach dotyczących tzw. kłamstwa oświęcimskiego

Stowarzyszenie „Patria Nostra” zaprasza byłych więźniów obozów koncentracyjnych do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych w sprawach dotyczących tzw. kłamstwa oświęcimskiego. Skorzystanie z nieodpłatnej porady prawnej jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Stowarzyszenia w Olsztynie przy ul. Partyzantów 68/5 bądź telefonicznie pod nr tel. 89 5235947 Komunikat o nieodpłatnych poradach dotyczących tzw kłamstwa oświęcimskiego […]

Komunikat Stowarzyszenia „Patria Nostra” o nieodpłatnych poradach prawnych w ramach „Kliniki Upadłości Konsumenckiej”- porady z zakresu spraw egzekucji i upadłości

Stowarzyszenie „Patria Nostra” zaprasza zainteresowanych do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych z zakresu spraw egzekucji i upadłości. Skorzystanie z nieodpłatnej porady prawnej jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Stowarzyszenia w Olsztynie przy ul. Partyzantów 68/5 bądź telefonicznie pod nr tel. 89 5235947 Komunikat o nieodpłatnych poradach Klinika Upadłości Konsumenckiej […]

Komunikat Stowarzyszenia „Patria Nostra” o nieodpłatnych poradach prawnych skierowanych do pracowników sieci handlowej „Biedronka” oraz franczyzobiorców sieci sklepów „Żabka”

Stowarzyszenie „Patria Nostra” zaprasza pracowników sieci handlowej „Biedronka” oraz franczyzobiorców sieci sklepów „Żabka” do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy. Skorzystanie z nieodpłatnej porady prawnej jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Stowarzyszenia w Olsztynie przy ul. Partyzantów 68/5 bądź telefonicznie pod nr tel. 89 5235947 Komunikat o nieodpłatnych poradach Biedronka Żabka […]

Komunikat Stowarzyszenia „Patria Nostra” o nieodpłatnych poradach prawnych w zakresie spraw tzw. późnych przesiedleńców

Stowarzyszenie „Patria Nostra” zaprasza zainteresowanych do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych w zakresie spraw tzw. późnych przesiedleńców. Skorzystanie z nieodpłatnej porady prawnej jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Stowarzyszenia w Olsztynie przy ul. Partyzantów 68/5 bądź telefonicznie pod nr tel. 89 5235947 Komunikat o nieodpłatnych poradach dotyczących tzw późnych przesiedleńców […]