Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra Reakcja Komisji Europejskiej na petycję Stowarzyszenia Patria Nostra do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Very Jourovej.

Stowarzyszenie Patria Nostra wystosowało petycję do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Vera Jourova odpowiada w KE za wartości i przejrzystość. Petycja Stowarzyszenia dotyczy wykonania prawomocnego wyroku polskiego sądu na terenie Republiki. Dlatego też Stowarzyszenie Patria Nostra w związku doniesieniami medialnymi na temat tego, że Vera Jourowa planuje wizytę w Polsce, zwróciło się z prośbą o poparcie i pomoc w sprawie  zapewnienia wykonania na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt  sygn. akt I Aca 1080/16).  W wyroku tym Sąd nakazał niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania „polskie obozy zagłady”. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (dalej „FTS”) uznał jednak, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać polskiego wyroku nakazującego jej przeprosić na głównej swojej stronie internetowej Pana Karola Tenderę (Postanowienie FTS z dnia 19 lipca 2018 r., (sygn. akt IX ZB 10/18). Decyzja niemieckiego Sądu spotkała się z oburzeniem polskiej opinii publicznej – wyrok FTS został odczytany jako dalszy ciąg kampanii oszczerstw prowadzonej od wielu lat wobec naszego narodu. Głosy krytyczne napływają także ze środowiska naukowego (w tym z Niemiec). Ponieważ w jednym z wywiadów deklarowała Pani, że […]

Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia Kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Auschwitz dnia 6.11.2019 r.

„Odczuwam głęboki wstyd, biorąc pod uwagę barbarzyńskie zbrodnie, które zostały tu popełnione przez Niemców”. Te dzisiejsze słowa Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, wypowiedziane na terenie byłego obozu Auschwitz  podczas uroczystości 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau to wielki sukces dwóch polskich stowarzyszeń – Stowarzyszenia Patria Nostra oraz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Przypomnijmy. W tym tygodniu Stowarzyszenie Patria Nostra przy wsparciu 95-letniego Stanisława Zalewskiego, byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau, a obecnie prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, wystosowało do kanclerz Niemiec petycję. Podpisało ją kilkaset osób. Petycja dotyczyła wystąpienia Angeli Merkel podczas dzisiejszych uroczystości w Auschwitz. – Środowiska społeczne, prawnicze i obywatelskie (…) z uznaniem przyjmują Pani decyzję, że na krótko przed zakończeniem kadencji, jako trzeci z kolei kanclerz Niemiec – po Helmucie Schmidcie (SPD) i Helmucie Kohlu CDU) – odwiedzi Pani miejsce szczególne dla Polaków – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. (…) Historycy z różnych krajów opisali genezę powstania obozów bardzo dokładnie i potwierdzili, że w obozach zakładanych przez Niemców ginęli oprócz Żydów także Polacy i inne narodowości. Dlatego smutkiem napawa nas fakt, że historycznie błędne, a dla Polaków także obraźliwe pojęcie „polskich obozów” wciąż pojawia się w różnych wypowiedziach i publikacjach, […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie nieścisłości historycznych w produkcjach filmowych na platformie Netflix.

Stowarzyszenie Patria Nostra stanowczo sprzeciwia się powielaniu nieścisłości historycznych w produkcjach filmowych na platformie Netflix. Ostatnia kontrowersyjna produkcja to „Iwan Groźny z Treblinki” (oryginalny tytuł  „The Devil Next Door”), która opowiada o Iwanie Demianiuku,  strażniku obozu zagłady w Treblince. Pojawia się w niej mapa z rozmieszczeniem miejsc kaźni – kilku niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych –  w obecnych granicach Polski.   Brak jest jednak  wyjaśnienia, że obozy te były założone i zarządzane przez Niemcy. Chodzi m. in. o Auschwitz, Sobibór, Treblinkę i Płaszów. Stowarzyszenie Patria Nostra od lat walczy o dobre imię Polski za granicą, m. in. monitorując media i prowadząc kampanię informacyjną. Dlatego bazując na doświadczeniu nie sposób nie zauważyć, że wspomniana nieprawdziwa mapa w serialu Netflixa wprowadza w błąd widzów. Sugeruje, że Polska była odpowiedzialna za założenie i prowadzenie obozów. Stanowi to fałszywy kod pamięci, który wdrukowuje z gruntu nieprawdziwe twierdzenia w świadomość tych, którzy takie treści zobaczyli. Jest to bardzo krzywdzące dla naszego kraju, który przecież tak bardzo ucierpiał podczas II Wojny Światowej. W niemieckich obozach koncentracyjnych najliczniej – po Żydach – ginęli właśnie Polacy. Mamy nadzieję, że Netflix niezwłocznie skoryguje swój błąd. W tym celu kierujemy petycję do szefa platformy, Pana Reeda Hastingsa. Wnosić będziemy o modyfikację mapy […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie użycia przez organizatorów upamiętnienia żydowskich ofiar pogromu w Cannstatt (Nocy Kryształowej) – błędnego sformułowania „polski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau”

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o tym, że w Niemczech po raz kolejny użyto fałszującego historię zwrotu „polski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau”. W niedzielę 3 października 2019 r. organizatorzy uroczystości związanych z rocznicą „Nocy Kryształowej” – pogromem niemieckich Żydów – zapraszając na obchody, na szeroko rozpowszechnionej ulotce napisali, że Auschwitz-Birkenau był polskim obozem zagłady. Organizatorami uroczystości w Connstatt są liczne niemieckie partie i stowarzyszenia – m. in. Antyfaszystowski Sojusz ze Stuttgartu, partia lewicowa, Komunistyczna Partia Niemiec, partia Zielonych oraz związki zawodowe. W niemieckiej ulotce czytamy, że w „polskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau komendant obozu Rudolf Hoess latem 1941 roku rozpoczął masowe mordy na sowieckich jeńcach wojennych z wykorzystaniem cyklonu B”. Stowarzyszenie Patria Nostra od lat walczy z zakłamywaniem prawdy historycznej, przeciwstawiając się multiplikowaniu wadliwych kodów pamięci. Dlatego chcemy pogratulować Ambasadzie RP w Berlinie błyskawicznej reakcji zakończonej sukcesem.  Po interwencji Ambasady RP w Berlinie niemieccy organizatorzy upamiętnienia żydowskich ofiar pogromu przeprosili Polaków za błędne sformułowanie „polski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau”. Słowa przeprosin na ręce Ambasadora RP w Niemczech skierował rzecznik inicjatywy, Ralf Chevalier. Organizatorzy uroczystości związanych z rocznicą „Nocy Kryształowej” w miejscowości Cannstatt zapewnili polskiego ambasadora, że także podczas uroczystości 9 listopada publicznie poinformują o swojej pomyłce. Stowarzyszenie Patria Nostra będzie analizować, w jakiej formie […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra na temat postępowania karnego w Niemczech w sprawie zbrodni popełnionych w obozach Majdanek, Stutthof i Auschwitz

Po tym, jak Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe uznał, że stacja telewizyjna ZDF nie musi  w określony sposób przepraszać Karola Tendery – byłego więźnia obozu w Auschwitz za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady, ze stowarzyszeniem Patria Nostra skontaktował się Rajmund Niwinski z zespołu adwokatów z Dusseldorfu, Monachium (RFN) oraz Atlanty (USA). […]

Lech Obara

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w Olsztynie w sprawie skargi konstytucyjnej na postanowienie niemieckiego BGH w sprawie Pana Karola Tendery i ZDF

Postanowieniem datowanym na dzień 19 lipca 2018r., opublikowanym w dniu 21 sierpnia 2018r., niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe uznał, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać polskiego wyroku nakazującego jej przeprosić na głównej swojej stronie internetowej Pana Karola Tenderę, byłego więźnia obozu Auschwitz. W ten sposób, zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ZDF miało zrekompensować krzywdę, jaką spowodowało Panu K. Tenderze, za posłużenie się na jednej ze swoich podstron internetowych określeniem sugerującym, że Auschwitz był dziełem Polaków a nie Niemców. […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wyroku Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości rozpatrując kasację niemieckiej telewizji państwowej ZDF uznał na posiedzeniu niejawnym, że nie musi  ona w określony sposób przepraszać 96-letniego Karola Tendery – byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschitz, numer obozowy 1000430 – za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”. […]

Niemiecka stacja telewizyjna ZDF nie składa broni… Kolejna odsłona walki o prawidłowe wykonanie w Niemczech wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji ostatecznie oddalił skargę telewizji ZDF na postanowienie Sądu Krajowego w Moguncji uznając, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie nadaje się do wykonania w Niemczech. Przypomnieć należy, że wszelkie działania niemieckiej stacji w tym procesie miały na celu ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy – tym razem przed niemieckimi sądami. […]

Nareszcie przełom – zwycięstwo w sprawie stosowania określenia „polskie obozy zagłady” na niemieckim gruncie…

Nastąpił długo oczekiwany finał w sprawie o wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie na gruncie prawa niemieckiego. Dotyczy to sprawy z powództwa p. Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz, przeciwko niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF. Długie postępowanie przez dwie instancje doprowadziło do wydania orzeczenia, które  – miejmy nadzieję, że na zawsze – utrwali prawidłową wykładnię w tego typu sprawach. […]

Konferencja naukowa „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej”

W środę 8 listopada o godz. 9:30 odbędzie się konferencja naukowa „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej”. Miejsce – Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kurtyki w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25. Organizatorzy konferencji to Stowarzyszenia Patria Nostra z siedzibą w Olsztynie, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Instytut Allerhanda. […]