Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra o akcji II LO w Augustowie polegającej na wysyłaniu listów w obronie prawdy o „polskich obozach zagłady” w kontekście sprawy Karola Tendery

Społeczność II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie organizuje pod koniec listopada akcję o ogólnopolskim zasięgu. Wspólnie chcą stanąć w obronie byłego więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Auschwitz, Karola Tendery.

Oburza ich bowiem sposób, w jaki został potraktowany pan Tendera przez niemiecki sąd, który uznał, że publiczna telewizja ZDF nie musi w określony sposób przepraszać za sformułowanie „polski obóz zagłady”.

Co ważne – szkoła należy do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej oraz działa przy niej Klub im. Armii Krajowej, który zrzesza inne placówki w całej Polsce.

Akcja polegać będzie na redagowaniu listów w obronie prawdy, której Niemcy nie powinni kwestionować, a wzorowana będzie na maratonie Amnetsy International jako Apel o Prawdę, który będzie miał wymiar bliski nam wszystkim. Wszystkie listy kierowane będą do Prezydenta Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z siedzibą w Karlsruhe.

Stowarzyszenie Patria Nostra objęło patronatem honorowym akcję uczniów i nauczycieli augustowskiego LO.

Tak za Tak…
To nas obchodzi – niemieckie obozy śmierci!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów szkół średnich, Gimnazjalistów oraz Uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII do udziału w akcji organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie polegającej na wspólnym i jednoczesnym wystosowaniu apelu. Nasze przedsięwzięcie nazwaliśmy Tak za Tak… To nas obchodzi! W tym roku poprzez własnoręcznie napisane listy chcemy przeciwstawić się powszechnemu fałszowaniu historii i przypomnieć oczywistą prawdę o istnieniu niemieckich obozów śmierci!

Nie zgadzamy się z ostatnimi wyrokami dotyczącymi PANA KAROLA TENDERY, które zapadły w Niemczech. Zachowanie niemieckich mediów oraz sądów jest bardzo bulwersujące, ponieważ władze i media niemieckie uchylają się od odpowiedzialności i przypisują Polsce i Polakom kłamliwą wersję historii. Okazuje się także, że Niemcy, winni najokrutniejszych zbrodni w czasie II wojny światowej, świadomie fałszując historię, po raz kolejny krzywdzą już raz skrzywdzonego człowieka – PANA KAROLA TENDERĘ!

Chcemy, aby Prezydent Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z siedzibą w Karlsruhe zainteresował się tym tematem, ponieważ od niego zależą następne orzeczenia w sprawie PANA KAROLA TENDERY. Żądamy zatem wydania wyroku sprawiedliwego, który będzie odzwierciedlał prawdę historyczną! Niemcy są winni tragedii II wojny światowej i wielu okrucieństw – więc Niemcy nie powinni używać wyrażenia „polskie obozy śmierci”, a PANU KAROLOWI TENDERZE należą się oficjalne przeprosiny!

Zamierzamy więc wysłać nasze protesty i żądania do niemieckiego urzędu, od którego zależy wyrok w tej sprawie. Dane odnośne adresata i wytyczne dotyczące napisania listu oraz przykładowy model takiego apelu odnajdą Państwo w załączniku. Uczniowie (uczniowie szkół średnich, gimnazjaliści, siódmoklasiści, ósmoklasiści) oraz rodzice i nauczyciele z Państwa Szkól mogą pisać listy odręcznie na kartkach w terminie od 26.11.18 r. do 30.11.2018 r., na przykład na godzinach wychowawczych lub innych lekcjach, za zgodą nauczyciela prowadzącego.

Wszystkie napisane listy wysyłamy na adres:

Andreas Voßkuhle
Prezydent Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z siedzibą w Karlsruhe
Schloßbezirk 3, 76131
Karlsruhe, Niemcy

Ważna jest liczba listów, ale także niezwykle istotna jest jakość. Te czynniki zdecydują o skuteczności naszej akcji, zatem uprzejmie prosimy Opiekunów o poinformowanie uczniów o jej idei oraz o nadzorowanie prowadzonej akcji.

Więcej informacji pod numerem telefonu naszej szkoły (087 643 22 28), na stronie http://lo2.augustow.pl oraz portalu społecznościowym https://pl- pl.facebook.com/drugieliceumogolnoksztalcacewaugustowie/

Serdecznie zapraszamy do współpracy i liczymy na Państwa wsparcie!!! Prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa pocztą elektroniczną, adres do korespondencji: 2lo@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Poniżej wzór listu:

Szanowny Panie.

Jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Haniebne zachowanie niemieckich mediów oraz ostatnie wyroki dotyczące PANA KAROLA TENDERY zapadające w Pańskim kraju bardzo mnie zbulwersowały!

Okazuje się, że Niemcy, winni najokrutniejszych zbrodni w czasie II wojny światowej, fałszują historię i po raz kolejny krzywdzą już raz skrzywdzonego człowieka – Pana Karola Tenderę!

Żądam, aby Pan zainteresował się tą sprawą, żądam wydania wyroku sprawiedliwego, który będzie odzwierciedlał prawdę historyczną! Niemcy są winni tragedii II wojny światowej i wszystkich okrucieństw – więc Niemcy nie powinni używać wyrażenia „polskie obozy śmierci”, a Panu Karolowi Tenderze należą się oficjalne przeprosiny!

Proszę, by stanął Pan po stronie Prawdy, czego oczekuję jako polski obywatel!

Z poważaniem