Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra o akcji LO w Augustowie w sprawie Karola Tendery-1