Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra Reakcja Komisji Europejskiej na petycję Stowarzyszenia Patria Nostra do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Very Jourovej.

Stowarzyszenie Patria Nostra wystosowało petycję do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Vera Jourova odpowiada w KE za wartości i przejrzystość. Petycja Stowarzyszenia dotyczy wykonania prawomocnego wyroku polskiego sądu na terenie Republiki.

Dlatego też Stowarzyszenie Patria Nostra w związku doniesieniami medialnymi na temat tego, że Vera Jourowa planuje wizytę w Polsce, zwróciło się z prośbą o poparcie i pomoc w sprawie  zapewnienia wykonania na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt  sygn. akt I Aca 1080/16).  W wyroku tym Sąd nakazał niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania „polskie obozy zagłady”. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (dalej „FTS”) uznał jednak, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać polskiego wyroku nakazującego jej przeprosić na głównej swojej stronie internetowej Pana Karola Tenderę (Postanowienie FTS z dnia 19 lipca 2018 r., (sygn. akt IX ZB 10/18). Decyzja niemieckiego Sądu spotkała się z oburzeniem polskiej opinii publicznej – wyrok FTS został odczytany jako dalszy ciąg kampanii oszczerstw prowadzonej od wielu lat wobec naszego narodu. Głosy krytyczne napływają także ze środowiska naukowego (w tym z Niemiec).

Ponieważ w jednym z wywiadów deklarowała Pani, że „sprawdzi stan praworządności we wszystkich krajach członkowskich” ufamy, że można liczyć na Pani zapał także w sprawie wykonania wyroku w sprawie Pana Tendery. Wzajemne uznawanie wykonalności wyroków jest wszak jedną z fundamentalnych wartości na których zbudowany jest porządek prawny Unii Europejskiej. Istnieje ryzyko, że nieuznanie wyroku polskiego sądu w przedmiotowej sprawie może stworzyć niebezpieczny precedens nieuznawania wyroków przez inne państwa członkowskie

– pisaliśmy m.in. w naszej petycji.

Naszą petycję zamieściliśmy na platformie citizengo.org, gdzie można ją podpisywać oraz – co ważne – na portalu petycji Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski przystąpi teraz do jej rozpatrywania. 13 listopada 2019 r. poinformowano nas, że proces ten może potrwać jakiś czas, ponieważ obejmuje kilka etapów. Z reguły sekretariat Komisji Petycji przygotowuje streszczenie złożonej petycji, które jest następnie tłumaczone na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej. Streszczenie to zostanie opublikowane na portalu petycji, gdy tylko Komisja Petycji podejmie
decyzję o dopuszczalności złożonej petycji.

Z kolei 20 grudnia 2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź mailową od Pani Simony Constantin, członka gabinetu wiceprzewodniczącej Very Jourovej.

Wiceprzewodnicząca Vera Jourova chciałaby podziękować za petycję w sprawie wykonania prawomocnego wyroku polskiego sądu na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Z uwagą zapoznaliśmy się z jej treścią.

Wiceprzewodnicząca Vera Jourova  poleciła mi poinformować, że petycja została przekazana Komisarzowi odpowiedzialnemu za sprawiedliwość, Didierowi Reyndersowi.  Analizuje on teraz jej treść i odpowie tak szybko, jak to jest możliwe

– czytamy w mailu.

Liczymy na to, że Komisja Europejska poczuje się zobligowana do  podjęcia niezwłocznych działań w celu zapewnienia wykonania wyroku polskiego sądu na terenie Niemiec. Tolerowanie  „nieważności” orzeczeń sądów jednego kraju członkowskiego na terenie innego jest uderzeniem w fundamenty integracji europejskiej. Zlekceważenie sprawy Karola Tendery wpłynie także negatywnie na wizerunek Komisji Europejskiej w Polsce. Mamy nadzieję, że  słowa Very Jourovej o „nieodpuszczaniu” krajom w których łamana jest praworządność nie były tylko sloganem.  Jednolite kryteria kontroli winny być stosowane do każdego z  krajów członkowskich.

Podpisano: Radca prawny Lech Obara, Prezes Stowarzyszenia Patria Nostra

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra