Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia poseł Iwony Arent na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dnia 28.01.2020 r.

Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia poseł Iwony Arent na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dnia 28.01.2020 r.

Poseł Iwona Arent wzięła udział w debacie na temat instytucji demokratycznych w Polsce. Debata odbyła się 28 stycznia 2020 r. w Parlamencie Europejskim.

Pani poseł, komentując restrykcyjne traktowanie Polski na forum UE, posiłkowała się m.in. sprawą  ś.p. Karola Tendery:

Drogie koleżanki, drodzy koledzy. Dziś mówicie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce (…) Niemcy i niemieckie sądy nie respektują i nie wykonują wyroku polskiego sądu – sądu, którego bronicie. Chodzi o przeprosiny Karola Tendery – więźnia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau za użycie stwierdzenia „polskie obozy śmierci” przez niemiecką telewizję publiczną

– mówiła m.in. poseł Iwona Arent podczas debaty w Parlamencie Europejskim.

Tym samym wsparła narrację i działania stowarzyszenia Patria Nostra. Mamy nadzieję, że głos Pani Poseł dotrze do świadomości tych, którzy powinni czuwać nad praworządnością. Wzajemne uznawanie wykonalności wyroków jest wszak jedną z fundamentalnych wartości na których zbudowany jest porządek prawny Unii Europejskiej.

Poniżej link do wystąpienia poseł Iwony Arent na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dnia 28.01.2020 r.:

Film w youtube z wystąpienia Iwony Arent

W imieniu Stowarzyszenia Patria Nostra

Lech Obara

Prezes Stowarzyszenia

Komunikat stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia poseł Iwony Arent