Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia Stanisława Zalewskiego z petycją do Very Jourovej podczas jej wizyty w Auschwitz

                                                                  

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wystąpienia Stanisława Zalewskiego – byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – z petycją do Very Jourovej podczas jej wizyty w Polsce.

Stowarzyszenie Patria Nostra wraz z Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych  wystosowało petycję do Very Jourovej, wiceprzewodniczącej  Komisji Europejskiej. Petycja została podpisana przez prezesa stowarzyszenia Patria Nostra, Lecha Obarę oraz prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Stanisława Zalewskiego – byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau.

W petycji tej zwróciliśmy się z prośbą o poparcie i pomoc w sprawie podjęcia działań w celu zapewnienia wykonania na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt  sygn. akt I Aca 1080/16).  W wyroku tym Sąd nakazał niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Pana Karola Tendery za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania „polskie obozy zagłady”. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (dalej „FTS”) uznał jednak, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać polskiego wyroku nakazującego jej przeprosić na głównej swojej stronie internetowej Pana Karola Tenderę (Postanowienie FTS z dnia 19 lipca 2018 r., (sygn. akt IX ZB 10/18). Decyzja niemieckiego Sądu spotkała się z oburzeniem polskiej opinii publicznej – wyrok FTS został odczytany jako dalszy ciąg kampanii oszczerstw prowadzonej od wielu lat wobec naszego narodu. Głosy krytyczne napływają także ze środowiska naukowego (w tym z Niemiec).

– Ponieważ w jednym z wywiadów deklarowała Pani, że „sprawdzimy stan praworządności we wszystkich krajach członkowskich” ufamy, że można liczyć na Pani zapał także w sprawie wykonania wyroku w sprawie Pana Tendery. Wzajemne uznawanie wykonalności wyroków jest wszak jedną z fundamentalnych wartości na których zbudowany jest porządek prawny Unii Europejskiej.

Istnieje ryzyko, że nieuznanie wyroku polskiego sądu w przedmiotowej sprawie może stworzyć niebezpieczny precedens nieuznawania wyroków przez inne państwa członkowskie – pisaliśmy m.in. w naszej petycji.

Petycję zamieściliśmy na platformie citizengo.org, gdzie można ją podpisywać oraz – co ważne – na portalu petycji Parlamentu Europejskiego.

Jako że wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova w dniu 27 stycznia 2020 r. przyjedzie na uroczyste obchody 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, Stanisław Zalewski – były więzień tego obozu zamierza wręczyć jej petycję osobiście.

Cała petycja znajduje się tu:

Petycja do Pani Very Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej

Podpisano: Stanisław Zalewski, były więzień Pawiaka, KL Auschwitz Birkenau oraz KL Mauthausen-Gusen, Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

Radca prawny Lech Obara, Prezes Stowarzyszenia Patria Nostra