Konferencja naukowa „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej”

W środę 8 listopada o godz. 9:30 odbędzie się konferencja naukowa „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej”. Miejsce – Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kurtyki w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25. Organizatorzy konferencji to Stowarzyszenia Patria Nostra z siedzibą w Olsztynie, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Instytut Allerhanda.

Celem  konferencji  jest  rozwinięcie  dotychczasowych  efektów  działań  Stowarzyszenia Patria Nostra, związanych z kształtowaniem się orzecznictwa  i  doktryny,  w  zakresie dotyczącym prawnych środków przeciwdziałania  zjawisku pojawiania  się  w  mediach  zagranicznych,  przede  wszystkim  w  mediach niemieckich,   nieprawdziwych – fałszujących  historię Polski – określeń  „polski  obóz koncentracyjny”, „polski obóz zagłady” i podobnych.

W  ramach wspomnianych działań  Stowarzyszenie uczestniczyło w prowadzeniu procesów przeciwko zagranicznym mediom, posługującym się powyższymi określeniami, przyczyniając się do  kształtowania się orzecznictwa  sądów  powszechnych  w  kwestii  prawnych  możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom.

W dniu 11 września 2014r., wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie zorganizowało ponadto konferencję naukową pod tytułem „Pamięć, Tożsamość, Odpowiedzialność. Przeciwdziałanie fałszowaniu pamięci o niemieckich obozach koncentracyjnych przez zagraniczne media”, na której doszło do spotkania przedstawicieli środowisk prawniczych, dziennikarskich i historycznych oraz do debaty na  temat  możliwości  przeciwdziałania  niebezpiecznemu  zjawisku  rozpowszechniania za pośrednictwem zagranicznych środków masowego przekazu określeń typu „polski obóz koncentracyjny” czy „polski obóz zagłady”.

W ramach niniejszej konferencji Stowarzyszenie zamierza pogłębić dotychczas nieporuszone w nauce prawa aspekty dochodzenia przeciwko zagranicznym mediom roszczeń z tytułu zniekształcania pamięci o zbrodniach popełnionych w  niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady, w szczególności rozwijając kontekst międzynarodowy tej problematyki.

Zagadnienia, które mają być przedmiotem konferencji, obejmują:

– dotychczasowy stan orzecznictwa sądowego i doktryny w przedmiocie roszczeń przeciwko zagranicznym środkom  masowego  przekazu, zniekształcającym pamięć o zbrodniach popełnionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady;

– czy  prawne przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w mediach zagranicznych określeń typu „polski obóz koncentracyjny” czy  „polski obóz zagłady” jest  celowe i ma swoje uzasadnienie w wartościach uniwersalnych (pozaprawnych), w tym, czy można je uznać ze „kłamstwo oświęcimskie”;

– czy umożliwienie dochodzenia roszczeń przeciwko mediom zagranicznym w związku z przekazami o „polskich  obozach koncentracyjnych” prowadzi do realizacji praw człowieka i zobowiązań międzynarodowych wiążących Polskę;

– jakie  są  możliwości wykonywania wyroków wydanych przez polskie sądy przeciwko zagranicznym mediom, rozpowszechniającym określenia typu „polski obóz koncentracyjny” czy „polski obóz zagłady”.

Ważnym celem konferencji jest integrowanie środowiska naukowego wokół zagadnienia przeciwdziałania fałszowaniu pamięci o niemieckich obozach koncentracyjnych przez zagraniczne media oraz pobudzanie środowiska  naukowego do głębszej  analizy tego  zagadnienia i wypracowywania  środków służących zwalczaniu tego zjawiska.

Wystąpienia prelegentów będą stanowiły wstęp do dyskusji panelowych moderowanych przez mec. Monikę Brzozowską-Pasieka.

Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest całkowicie wolny od opłat.

Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.