Patria Nostra publikuje tłumaczenia wyroków sądów niemieckich w sprawie Karola Tendery

Publikujemy przetłumaczone na język polski niedawne postanowienie niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karslruhe oraz wcześniejsze Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji w sprawie Karola Tendery. Załączamy też oryginał postanowienia z Karlsruhe w języku niemieckim.

Niemiecki Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe orzekł, że publiczna telewizja ZDF nie musi w określony sposób przepraszać za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”. Domagał się tego 96-letni Karol Tendera, więzień obozu w Auschwitz.

Tym samym Niemiecki Trybunał Sprawiedliwości anulował decyzje niższych niemieckich instancji – Sądu Krajowego w Moguncji i Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji – które uznały, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie nadaje się do wykonania w Niemczech.

Postanowienie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe z dnia 19.07.2018 PL
Postanowienie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe z dnia 19.07.2018 ORG
PostanowienieOLGKoblenz11.01.18_PL_END