Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Auschwitz był niemiecki. Wsparcie polskiej narracji historycznej o sprawcach zbrodni holokaustu”

Dzięki wygranemu konkursowi i otrzymanej dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2018”, prawnicy Patrii Nostry będą mieli możliwość nadal wspierać byłych więźniów Auschwitz i inne osoby dotknięte „miękkim kłamstwem oświęcimskim” w ochronie ich dóbr osobistych.

„Stowarzyszenie organizuje pomoc prawną w sprawach związanych z ochroną prawdy o historii Narodu Polskiego, wkrótce minie 10 lat odkąd podjęliśmy się prowadzenia trudnych spraw sądowych przeciwko wielkim koncernom medialnym używającym nieprawdziwych określeń o tzw. polskich obozach koncentracyjnych” – mówi mecenas Lech Obara, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. „Przez większość tego czasu prawnicy skupieni wokół Stowarzyszenia pracowali pro bono. Sprawa Karola Tendery przeciw ZDF trafiła właśnie do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, to najwyższy instancja sądów niemieckich. Jest to dla nas wielki sukces, ale ciągle ogromne wyzwanie i odpowiedzialność” – podkreśla mec. Obara.

Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoah. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy. Mimo, że Auschwitz przeżyło kilkadziesiąt tysięcy więźniów, którzy byli świadkami popełnionych tu zbrodni, mimo że pozostawili oni po sobie tysiące zeznań, relacji i wspomnień, mimo zachowania się znacznej ilości dokumentów, zdjęć i materialnych pozostałości po byłym obozie, coraz bardziej nasila się problem zniekształcania pamięci o sprawcach tych zbrodni.

„Niezwykle istotny jest rozwój doktryny prawnej pozwalającej skutecznie walczyć z wadliwymi kodami pamięci na gruncie prawa. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a wcześniej Instytutu Pamięci Narodowej, udało nam się skupić wokół Stowarzyszenia wybitnych prawników, politologów i historyków, a nasze działania mają silne wsparcie merytoryczne” – podkreśla mecenas. Szymon Topa, reprezentujący Karola Tenderę, 93-letniego byłego więźnia Oświęcimia w sprawie przeciw ZDF.

Celem Stowarzyszenia Patria Nostra jest działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, historycznej i kulturowej, a także promocja kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zaś w szczególności przeciwdziałanie fałszowaniu przez zagraniczne media historii Narodu polskiego, poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o uczestniczeniu Narodu Polskiego w tworzeniu obozów koncentracyjnych w okresie wojny Światowej.

Stowarzyszenie organizuje pomoc prawną w sprawach związanych z ochroną prawdy o historii Narodu Polskiego. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania wartości patriotycznych, obywatelskich, idei wolności, ochrony praw człowieka oraz rozwoju demokracji są kierunkiem, które wybrało Stowarzyszenie.