Spotkanie ze świadkiem historii w Berlinie

fot. Dariusz Pawlos / www.dw.com.pl

 

Spotkanie ze świadkiem historii w Berlinie

 

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Patria Nostra projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Dyplomacja Publiczna 2018” zorganizowano wyjazd do Niemiec, w którym udział wzięli m.in. były więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Mauthausen Stanisław Zalewski, mec. Lech Obara oraz mec. Piotr Duber.

 

W ramach wyjazdu – we współpracy z prof. Stephanem Lehnstaedt i prywatną uczelnią amerykańsko-żydowską Touro College Berlin – zorganizowano spotkanie z niemieckimi i amerykańskimi studentami. Inicjatywa Stowarzyszenia Patria Nostra pozwoliła przybliżyć młodzieży kształcącej się w Touro College Berlin problematykę stosowania wadliwych kodów pamięci typu „polskie obozy zagłady” i związanych z tym procederem konsekwencji. Wspomniana uczelnia w ofercie programowej posiada m.in. studia o Holokauście, w ramach których kształci przyszłych pracowników muzeów i opiekunów miejsc pamięci związanych z II wojną światową.

 

W trakcie kilkugodzinnego spotkania Stanisław Zalewski barwnie opowiadał o swoich przeżyciach i doświadczeniach z czasów wojny i pobytu w niemieckich obozach koncentracyjnych na terenie Polski i Niemiec. Od 2008 r. nieprzerwanie pełni on funkcję prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, do którego należy obecnie ok. 2.5 tysiąca osób poszkodowanych. Wykład Stanisława Zalewskiego był więc doskonałą okazją do pokazania, jak wiele krzywd i cierpienia wyrządziły niemieckie zbrodnie, a także to jaki wpływ mają one aktualnie na życie codzienne nie tylko byłych więźniów i ich rodzin, ale również całego Narodu Polskiego. Dzięki tej prelekcji możliwym było uświadomienie niemieckiej i amerykańskiej młodzieży dlaczego stosowanie określeń typu „polskie obozy zagłady” spotyka się z tak stanowczym sprzeciwem, że sprawy tego rodzaju znajdują swój finał w sądach polskich i niemieckich.

 

– Chciałem pokazać studentom, że Holokaust to nie wszystko, że były też polskie ofiary wojny. Spotkanie ze świadkiem historii to cenne doświadczenie, to zupełnie coś innego niż czytanie źródeł czy opracowań – powiedział Deutsche Welle Lehnstaedt. Niemiecki historyk specjalizuje się w historii Holokaustu i niemieckiej okupacji w Polsce. Jest autorem książki o niemieckich obozach zagłady – Treblince, Sobiborze i Bełżcu. W ocenie prof. Lehnstaedta błędne określenia pojawiające się w niemieckiej mediach są bardziej wynikiem niedbałości, niż złej woli. – Niemcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny i drażliwy jest ten problem dla Polaków – powiedział niemiecki historyk.

 

Oprócz wydarzenia w Touro College Berlin, w ramach wyjazdu zorganizowano również spotkanie w Wansee Museum, konferencję prasową z mediami polskimi i niemieckimi, seminarium z prawnikami oraz wizytę w Museum Die Gedenkstatte Deutscher. Uczestnikom tych spotkań rozdano broszurę w języku niemieckim pt. „Der Kampf um die Wahrheit” („Walka o prawdę”), zawierającą opis losów świadków historii – powodów w prowadzonych przez Stowarzyszenia Patria Nostra procesach, zawierającą szeroki kontekst historyczny, a także informacje o toczących się procesach skierowanych przeciwko niemieckim wydawcom.

 

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z wydarzeń w ramach wyjazdu, które zostały opublikowane przez Deutsche Welle oraz Polskie Radio, które objęło te wydarzenia swoim patronatem.

 

Treść broszury pt. „Der Kampf um die Wahrheit” („Walka o prawdę”):