Stanowisko Stowarzyszenia Patria Nostra, a nowelizacja ustawy o IPN

Jednym z najważniejszych wydarzeń związanych ze sprawami dotyczącymi stosowania określeń typu „polskie obozy zagłady” w 2018 r. była nowelizacja ustawy o IPN i jej konsekwencje – w szczególności reakcja opinii publicznej na arenie międzynarodowej. Prawnicy Stowarzyszenia Patria Nostra już na etapie prac nad projektowaną nowelizacją zgłaszali liczne uwagi do proponowanych zmian, aby umożliwić skuteczną walkę z tego typu działaniami. Stowarzyszenie wielokrotnie sygnalizowało, że kluczowym rozwiązaniem powinno być bezpośrednie wprowadzenie do ustawy sankcji za stosowanie w mediach określenia „polskie obozy zagłady”. Ponadto, koniecznością było również usprawnienie procedury cywilnej w tego typu sprawach, m.in. poprzez umożliwienie występowania z roszczeniami przez organizacje społeczne i zwolnienie ich z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami medialnymi mec. Lecha Obary oraz mec. Szymona Topy, w których komentowano prace nad nowelizacją i jej ostateczne brzmienie.

 

Debata – Szymon Topa: Ustawę żle napisano. Trzeba zapisać w niej wprost karę za frazę o „polskich obozach zagłady”

Rzeczpospolita – Rzecz o prawie – Mec. Lech Obara – „W ustawie o IPN potrzebna jest mądra penalizacja”

Express Olsztyn – Zamiast odpowiedzialności karnej – droga cywilnoprawna. Komentarz prawników stowarzyszenia Patria Nostra do nowelizacji ustawy o IPN z dnia 27 czerwca 2018 r