We własnej sprawie: Wyciągnąć wnioski z wojny.

Przedstawiamy felieton gazety Westfälische Nachrichten opracowany w ramach ugody zawartej przed Sądem Krajowym w Münster 16 grudnia 2019 r. między wydawcą w/w gazety a Stowarzyszeniem Patria Nostra.

 

We własnej sprawie: Wyciągnąć wnioski z wojny.

W sprawozdaniach medialnych bardzo często mówi się o „polskich obozach

koncentracyjnych”. Jest to nie tylko niezgodny z prawdą, lecz także uwłaczający dobór

słownictwa, ponieważ to właśnie Niemcy byli tymi, którzy ponoszą odpowiedzialność

za masowy mord w obozach zagłady na ziemiach polskich.

 

Także i nasza gazeta dwa lata temu, przy okazji wystawy poświęconej prześladowaniom

 w czasie dyktatury nazistowskiej opisywała losy żony więźnia, który  przeżył „polski obóz zagłady w Sobiborze”.

 

Polski konsul generalny w Kolonii oświadczył nam po tym incydencie, że to określenie niemieckich obozów zagłady w okupowanej Polsce rani uczucia wielu Polaków.

 

Ponieważ redakcja nie ma takich zamiarów, zmieniliśmy niezwłocznie sformułowanie, które w wersji online artykułu zasadnie było poddawane krytyce. Fragment otrzymał tym samym właściwe brzmienie, że żona zmarła „w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze na okupowanym przez Niemcy terytorium Polski”.

 

Spór prawny z polską organizacją pozarządową Patria Nostra zakończył się tym samym ugodowym załatwieniem sporu.

 

Redakcja przeprasza za początkowo mylnie użyte sformułowanie.