Program magisterski „Holocaust Studies and Tolerance Studies” w Touro University Berlin od jesieni po angielsku

Program magisterski „Holocaust Studies and Tolerance Studies” w Touro University Berlin od jesieni będzie oferowany wyłącznie w języku angielskim (i z dyplomem amerykańskim!).

Touro University Berlin to partner Stowarzyszenia Patria Nostra w realizowanych od 2018r. projektach edukacyjnych. Szefem kierunku jest prof. Stephan Lehnstaedt.Chętne osoby z Polski również są tam mile widziane. Szczegóły w załączonej broszurce.

Zachęcamy do zapoznania się z nią tutaj.