Maciej Tobiszewski – Rozmowy z Kulturą / Rozmowa z Lechem Obarą

Mecenas Lech Obara – prezes stowarzyszenia Patria Nostra – w programie Maciej Tobiszewski – Rozmowy z Kulturą m.in. o walce z zakłamującym historię określeniem „polskie obozy zagłady”.