Nasze sprawy w Berlinie

Stowarzyszenie Patria Nostra ściśle współpracuje z dziennikarzem, Krzysztofem Nowakiem, który na stale mieszka w Berlinie. Prężnie działa on w środowisku polonijnym. Jego zainteresowania koncentrują się m.in. wokół tematów, którymi zajmuje się Stowarzyszenie. Należy do nich walka o prawdę historyczną w kontekście fałszujących historię zwrotów typu „polskie obozy zagłady” pojawiających się w tamtejszych mediach czy też kultywowanie pamięci o Polakach ratujących Żydów i zdecydowane reakcje na pojawiające się sugestie o naszym współsprawstwie w Holocauście.

Red. Novak zadbał o umieszczenie w przestrzeni publicznej i przetłumaczył na j. polski i bardzo interesujący i wartościowy wywiad z prof. Stephanem Lehnstaedtem z Touro University Berlin. Ta niemiecko-amerykańsko-żydowska uczelnia prowadzi kierunek Studia nad Holocaustem. Jest też partnerem edukacyjnych projektów, realizowanych przez Stowarzyszenie Patria Nostra na terenie Niemiec.

Wywiad można przeczytać tu:

https://patrianostra.org.pl/co-niemcy-wiedza-o-niemieckich-zbrodniach-w-polsce/

Jako że w kwietniu mija 80 rocznica wybuchu Powstania w Getcie, Warszawskim, a 14 maja –  również okrągła rocznica powstania państwa Izrael, red. Krzysztof Novak opracował artykuł, zaprzeczający tezie, iż Polacy są ksenofobami i antysemitami – bo niestety istnieją i takie opinie.

– Świat słyszał o o Żydowskiej Organizacji Bojowej, walczącej w powstaniu w getcie, ale mało kto wie o Żydowskim Związku Wojskowym Betar, wzorowanym na Sokołach Piłsudskiego. W przeciwieństwie do wszystkich innych organizacji żydowskich przed wojną, dążących do asymilacji w krajach zamieszkania, Betarowcy – wzorując się na Polakach i ich walce o niepodległość – głosili i przygotowywali się do walki zbrojnej o własne państwo. Przed wybuchem wojny ten – jakoby – antysemicki polski rząd – potajemnie wspierał betarowców, organizując szkolenia wojskowe i wyjaśniał zasady budowania bomb, wysyłając (poza wiedzą Anglików) transporty broni i materiałów wybuchowych do Palestyny, znajdującej się pod mandatem Wielkiej Brytanii. W Powstaniu w Getcie, Żydowski Związek Wojskowy walczył pod dwiema flagami: żydowską  i polską. W Palestynie Betarowcy stworzyli organizacje partyzanckie walczące przeciwko Brytyjczykom. Ze stacjonującej w Palestynie armii Andersa oficjalnie zdezerterowało 2,5  polskich Żydów, którzy tworzyli niedługo później siły zbrojne Izraela. Kto wie o tym, że to polscy Żydzi, urodzeni i wychowani w Polsce zbudowali to państwo? Ben Gurion, Golda Meir, przedwojenny poseł do Sejmu Gruenbaum, Menachem Begin to nasi żydowscy rodacy. Wymienione rocznice to możliwość pokazania tego światu – relacjonuje red. Novak.