Nikt nie zostanie bez pomocy… Bezpłatne punkty poradnictwa wyróżnione!

Na uroczystej gali, Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał tytuły Osobowości Roku. Wyróżnienia rozdano w pięciu kategoriach, a wśród osób uhonorowanych znalazł się m. in. mecenas Lech Obara – prezes olsztyńskiego Stowarzyszenia Patria Nostra, doceniony za działalność społeczną.

Jak można było usłyszeć w uzasadnieniu – mecenasa doceniono za „nadzwyczajną wrażliwość na krzywdę ludzką, wybitną działalność prawniczą polegającą na zaangażowaniu się w procesy z góry przegrane i nieopłacalne, za ogrom pracy przy sprawach które stały się precedensowe a dzięki którym doszło do wprowadzenia zmian w polskim ustawodawstwie prawnym, a także walkę o ochronę dóbr i wartości związanych z przynależnością do Narodu Polskiego oraz prawdę o historii Narodu Polskiego”.

Warto zaznaczyć, że działalność ta odbywa się w ramach stowarzyszenia Patria Nostra, które jeszcze do niedawna kojarzyło się głównie z walką o nieużywanie zwrotów typu „polskie obozy zagłady”. Jednak przy stowarzyszeniu działa Centrum Praw Wykluczonych, które zajmuje się ochroną osób poszkodowanych przez wadliwie stosowane prawo, bądź po prostu potrzebujących pomocy, a nie mających środków na opłacenie profesjonalnego pełnomocnika. Tak jak rzesze osób, które codziennie odwiedzają punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, które w Olsztynie i powiecie olsztyńskim także prowadzi Stowarzyszenie.

– Dlatego moje wyróżnienie jest tak naprawdę wyróżnieniem również tychże punktów – mówi mec. Lech Obara, który przecież punktom tym patronuje. – Ilość osób, ogrom i różnorodność spraw, z którymi się zgłaszają, dobitnie świadczą o tym, że bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”.

Jedną z osób, które pełnią dyżury w punktach prowadzonych przez Patria Nostra w Olsztynie i powiecie olsztyńskim jest Aleksandra Kornatowicz – doradca obywatelski i aplikant radcowski w kancelarii prawnej mec. Lecha Obary.

– Przyświeca nam motto, że nie zostawiamy bez pomocy nikogo. Robimy dużo więcej, niż mamy to w tak zwanym zakresie obowiązków. Szczególnie przy długo ciągnących się sprawach typu rozwody, alimenty czy podział majątku – mówi pani Aleksandra.

Wśród spraw, które szczególnie zapadły jej w pamięć jest historia pani Katarzyny z powiatu olsztyńskiego, która podczas rozwodu z mężem musiała też rozwiązać problem mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym. Chciała, aby to na męża przeszło całe zobowiązanie kredytowe, ponieważ ona sama miała bardzo trudną sytuację finansową. W punkcie pomocy prawnej i obywatelskiej otrzymała szczegółowe informacje i wskazówki co do dalszych działań. Z kolej pani Barbara zgłosiła się do punktu w Olsztynie z pytaniem, czy ona i jej syn muszą spłacać kolosalne długi po zmarłym, uzależnionym od hazardu i alkoholu ojcu.

– Tu trzeba było szczegółowo wyjaśnić, czym jest dziedziczenie ustawowe, z czym wiąże się przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz w jaki sposób można odrzucić spadek aby zabezpieczyć także interesy małoletniego syna – dodaje Aleksandra Kornatowicz.

W punktach bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Olsztynie i powiecie olsztyńskim dyżuruje też radca prawny z długoletnim stażem, Ryszard Bielański, także związany z kancelarią mecenasa Obary.

Tak naprawdę dopiero kiedy wyjdzie się poza kancelarię, poza kontakt z osobami, które mniej czy bardziej stać na profesjonalną pomoc prawną, widać dobitnie rzeszę osób, które pomocy bardzo potrzebują. Tymczasem nie mogą sobie na nią w żaden sposób pozwolić. A ich sprawy są naprawdę skomplikowane. Często rzutują na całe życie. Dlatego pracę w punktach traktuję jako coś bardzo ważnego i potrzebnego. Nie zawaham się użyć górnolotnego słowa – jako misję – podsumowuje mec. Ryszard Bielański.

Aneta Markowska