Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczyna realizację projektu „Wizerunek Polski w mediach zagranicznych”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach PROO priorytet 3.

Misją Stowarzyszenia Patria Nostra jest obrona dobrego imienia Polski, czego sztandarowym przykładem jest wieloletnia batalia sądowa z kłamliwymi określeniami typu „polskie obozy zagłady” publikowanymi w zagranicznych środkach masowego przekazu. W ramach tej walki prawnicy Stowarzyszenia reprezentowali m.in. byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz Karola Tenderę w sporze sądowym z niemiecką stacją ZDF, na której portalu internetowym użyto określeń „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”. Przypomnijmy, że w listopadzie 2017 roku Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji orzekł, że telewizja ZDF musi przeprosić za nazwanie obozów zagłady „polskimi”. Było to pierwsze takie postanowienie, które zapadło na terenie Niemiec.

Niezwykle ważne jest to, że niemiecki sąd w całości podzielił argumentację naszej strony, że przymiotnik „polskie”, użyty w kontekście obozów zagłady, przypisuje nie tylko cechę geograficzną, ale również narodową. Sąd niemiecki odrzucił koncepcję geograficzną, że skoro obozy były na terenie ziemi polskich to były polskie.

Oprócz tego Stowarzyszenie Patria Nostra w walce o prawdę historyczną prowadzi jeszcze dwa ważne procesy z opiniotwórczymi niemieckimi mediami – z Axel Springer, wydawcą Die Welt oraz Focus Online.

 

Realizowany projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej, której celem będzie zaprezentowanie niemieckiej opinii publicznej polskiej wrażliwości na to, jak prezentowana jest historia obozów zagłady i dlaczego podejmowane są kroki prawne wobec niemieckich dziennikarzy. Zostanie również przedstawione, z jakimi trudnościami w Niemczech spotykają się polscy byli więźniowie realizujący swoje prawa przed niemieckimi organami władzy. Kampania ma na celu wzbudzenie w niemieckiej opinii publicznej debaty na temat, czy niemieckie prawo powinno chronić niemieckich dziennikarzy przed odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych Polaków.

Wizerunek Polski w mediach zagranicznych

https://auschwitzwardeutsch.de/2019/12/09/das-image-von-polen-in-den-auslandischen-medien/