Wywiad red. Piotra Włoczyka z Do Rzeczy z Patrykiem Jakim

  Wywiad red. Piotra Włoczyka z Do Rzeczy z Patrykiem Jakim – europosłem PiS, byłym wiceministrem sprawiedliwości, współautorem nowelizacji ustawy o IPN. W dwóch pytaniach dziennikarz odwołał się do zastrzeżeń wobec ustawy, jakie padły ze strony mecenasa Lecha Obary – prezesa Stowarzyszenia Patria Nostra. Całość tu: https://dorzeczy.pl/opinie/274693/dobrze-sie-stalo-ze-ten-spor-mial-miejsce.html Skan artykułu   […]

Nikt nie zostanie bez pomocy… Bezpłatne punkty poradnictwa wyróżnione!

Na uroczystej gali, Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał tytuły Osobowości Roku. Wyróżnienia rozdano w pięciu kategoriach, a wśród osób uhonorowanych znalazł się m. in. mecenas Lech Obara – prezes olsztyńskiego Stowarzyszenia Patria Nostra, doceniony za działalność społeczną. Jak można było usłyszeć w uzasadnieniu – mecenasa doceniono za „nadzwyczajną wrażliwość na krzywdę ludzką, wybitną działalność prawniczą polegającą na zaangażowaniu się w procesy z góry przegrane i nieopłacalne, za ogrom pracy przy sprawach które stały się precedensowe a dzięki którym doszło do wprowadzenia zmian w polskim ustawodawstwie prawnym, a także walkę o ochronę dóbr i wartości związanych z przynależnością do Narodu Polskiego oraz prawdę o historii Narodu Polskiego”. Warto zaznaczyć, że działalność ta odbywa się w ramach stowarzyszenia Patria Nostra, które jeszcze do niedawna kojarzyło się głównie z walką o nieużywanie zwrotów typu „polskie obozy zagłady”. Jednak przy stowarzyszeniu działa Centrum Praw Wykluczonych, które zajmuje się ochroną osób poszkodowanych przez wadliwie stosowane prawo, bądź po prostu potrzebujących pomocy, a nie mających środków na opłacenie profesjonalnego pełnomocnika. Tak jak rzesze osób, które codziennie odwiedzają punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, które w Olsztynie i powiecie olsztyńskim także prowadzi Stowarzyszenie. – Dlatego moje wyróżnienie jest tak naprawdę wyróżnieniem również tychże punktów – mówi mec. Lech […]

„Polskie obozy“ do Strasburga. Syn Karola Tendery skarży wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego!

Syn Karola Tendery, Jerzy, wniósł przeciwko Niemcom skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku z odmową przez BGH (niemiecki Sąd Najwyższy) stwierdzenia wykonalności na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016r. Wyrok ten nakazywał niemieckiej telewizji publicznej ZDF przeproszenia jego ojca na swojej stronie internetowej za publikowanie wypowiedzi przypisujących Polakom utworzenie obozów zagłady – to jest za tak zwane „polskie obozy zagłady“. Pełnomocnikiem Jerzego Tendery (a wcześniej jego ojca, Karola Tendery) jest Stowarzyszenie Patria Nostra, reprezentowane przez mec. Lecha Obarę. Zdaniem Jerzego Tendery, niemieccy sędziowie BGH, odpowiednika polskiego Sądu Najwyższego, odmawiając jego ojcu wykonania polskiego wyroku dopuścili się naruszenia m. in. przepisu art. 10 Europejskiej Konwencji  Praw Człowieka. Skarżący zwraca uwagę na to, że Trybunał w dotychczasowym orzecznictwie odmawiał ochrony komukolwiek, kto dopuszczał się wypowiedzi negujących Holocaust lub w inny sposób wpływał na zniekształcanie wiedzy o Holocauście. Wypowiedzi typu „polskie obozy zagłady“ zniekształcają zaś wiedzę o Holokauście. Potwierdza to stanowisko International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zawarte w „Roboczej definicji negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o Holokauście“. Skarżący przekonuje w skardze, że niemieckie władze sądownicze miały obowiązek pozytywny, polegający na dbałości o zgodność wypowiedzi o Holokauście z faktami historycznymi i przeciwdziałaniu zniekształcaniu prawdy […]

Sprawiedliwość po niemiecku

Dlaczego wyroki polskich sądów nie są automatycznie wykonywane na terenie Niemiec? Na to pytanie starają się odpowiedzieć mec. Lech Obara i mec. Szymon Topa: Sprawiedliwość po niemiecku […]

Apel Stowarzyszenia Patria Nostra – Centrum Praw Wykluczonych w sprawie kredytów frankowych. Franki wciąż czekają na Sąd Najwyższy…

Trwa wielka kampania i „ofensywa medialna” banków, która ma skłonić Sąd Najwyższy, aby w swoim orzeczeniu przyjął, iż ryzyko skutków łamania praw konsumenta w oferowanych przez banki umowach na kredyty frankowe zostało przerzucone na kredytobiorców, a nawet na całe społeczeństwo. Miałby tego dokonać pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która 13 kwietnia br. po odpowiedzi na sześć pytań, zadanych przez I Prezes SN Małgorzatę Manowską, da jednolitą wykładnię sposobu eliminowania przez sądy z umów frankowych klauzul abuzywnych, łamiących prawa konsumenta. Atak na sądy to m. in. wypowiedzi prof. Marka Belki (w TOK FM 8 marca i w DGP 2 kwietnia) czy prof. Leszka Balcerowicza („Rz” z 19 marca i 2 kwietnia), a także petycja, wystosowana do Sądu Najwyższego przez czwórkę rektorów Akademii Ekonomicznych oraz liczne opinie utytułowanych prawniczych autorytetów. A nawet bezprecedensowa akcja badania sytuacji ekonomicznej sędziów SN pod kątem tego, czy nie są oni przypadkiem „frankowiczami”. Stanowi to kompletny brak zaufania do sędziów, a być może i złamanie tajemnicy bankowej. Podstawowym argumentem środowiska „bankowego” jest to, że ich klienci – kredytobiorcy „frankowicze” są sami sobie winni. Twierdzą, że kredytobiorcy byli świadomi zarówno tego, że umowy zawierają we frankach szwajcarskich, jak i ryzyka z tym związanego. Być może . Za […]

Jest szansa na rewanż! „Praworządność po niemiecku“ pod Luxemburski Sąd?

Działania olsztyńskiego Stowarzyszenia Patria Nostra dotyczące zmuszenia niemieckiej telewizji publicznej ZDF do przeprosin za nazwanie Asuschwitz „polskim obozem zagłady“ otrzymały wsparcie polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Na naszą prośbę MS zwróciło się o skierowanie do Komisji Europejskiej sprawy Karola Tendery, byłego więźnia Auchwitz. Przy wsparciu pełnomocników – prawników ze Stowarzyszenia Patria Nostra pozwał on ZDF za użycie tego fałszującego historię sformułowania. Krakowski Sąd Apelacyjny 22 grudnia 2016r. w sprawie Karola Tendery przeciwko ZDF nakazał niemieckiej telewizji przeprosiny za obelgę „Auschwitz polskim obozem zagłady”. Wyrok ten już blisko 5 lat czeka na wykonanie na terenie Niemiec. 19 lipca 2018r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (BGH) kłamstwo „polskich obozów” uznał  bowiem za „cudzą opinię”. Stwierdził, że ZDF poprzez wykonanie obowiązku przeprosin byłby zmuszony do publikacji i sygnowania „cudzej opinii”, co łamałoby konstytucyjną zasadę wolności słowa. Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczęło wieloletnią batalię o prawidłowe wykonanie wyroku SA w Krakowie na terenie RFN i szukało sprzymierzeńców w tej nierównej walce. W tym tygodniu Wiceminister Sprawiedliwości, Marcin Romanowski powiedział mediom, że po przeanalizowaniu prośby o wsparcie działań, wystosowanych przez Stowarzyszenie Patria Nostra, jego resort uznał, że istnieją przesłanki do zastosowania artykułu 259 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Artykuł ten stanowi, że: „Każde Państwo Członkowskie może wnieść sprawę do […]

Za „polskie obozy” pod sąd.

Komunikat w sprawie stanowiska rzecznika generalnego TSUE Michala Bobeka, który zaopiniował, że można w Polsce pozwać zagranicznego wydawcę za użycie fałszującego historię zwrotu „polskie obozy”. Rzecznik generalny TSUE: można w Polsce pozwać zagranicznego wydawcę za „polskie obozy”. Od kiedy niemieccy wydawcy zaczęli być pozywani w Polsce za posługiwanie się w mediach wadliwymi kodami pamięci, w tym określeniami o „polskich obozach”, ich prawnicy w procesach zabiegali o uznanie poglądu, że tego rodzaju sprawy winny być rozpatrywane przez niemieckie sądy. Spór dotyczył wykładni przepisu art. 7 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1) Jak on stanowi: „Osoba, która ma miejsce zamieszkania [miejsce zamieszkania lub siedzibę] na terytorium państwa członkowskiego, może być pozwana w innym państwie członkowskim: m.in. w sprawach dotyczących czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego – przed sądy miejsca, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę.” Na gruncie tego przepisu w orzecznictwie TSUE przyjął się pogląd, ugruntowany przez orzeczenie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie eDate Advertising i in. (C‑509/09 i C‑161/10, EU:C:2011:685), że w przypadku […]

Bat na kłamców

Wywiad z mec. Lechem Obarą DoRzeczy Dodatek Prawna obrona polskiej pamięci historycznej […]

Nie pozwolimy szkalować Polski

ROZMOWA z mec. Lechem Obarą, prezesem Stowarzyszenia Patria Nostra Stowarzyszenie Patria Nostra zorganizowało ostatnio niezwykle istotną konferencję pt. „Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej”. – Takiego wydarzenia w historii Stowarzyszenia Patria Nostra jeszcze nie było. W samym sercu Niemiec, w Berlinie, w siedzibie renomowanej żydowskiej uczelni Touro College Berlin, mówiliśmy o niemieckim terrorze i ludobójstwie na Polakach w czasie II wojny światowej. Mówiliśmy też o moralnym prawie domagania się od Niemiec reparacji wojennych za niewyobrażalne zniszczenia, jakie dotknęły Polskę w czasie II wojny światowej. Przekazaliśmy również międzynarodowemu audytorium wiedzę o procesach wytaczanych przez Stowarzyszenie Patria Nostra niemieckim mediom za posługiwanie się sformułowaniem „polskie obozy zagłady”. Konferencja została dofinansowana przez polskie MSZ. Taki był cel konferencji – dotarcie z przekazem o tych kwestiach do szerokiego audytorium… – Jej celem było dotarcie do niemieckich i żydowskich środowisk opiniotwórczych z polską perspektywą historyczną i prawną na niemieckie zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej na terenie okupowanej Polski. Konferencja była tłumaczona na języki: polski, niemiecki i angielski. Pierwotnie zakładano, iż odbędzie się ona w tradycyjny sposób w Berlinie, jednakże plany te zmieniła pandemia. On-line śledziło to wydarzenie 700 osób. To znacznie więcej niż udałoby się zgromadzić podczas tradycyjnej konferencji. Wzięło […]

List otwarty Stowarzyszenia Patria Nostra i Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych do Very Jourovej

List otwarty Stowarzyszenia Patria Nostra i Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych do  Very Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Pytania, jakie nie padły a powinny paść w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, dotyczącym raportu o stanie praworządności w UE.   Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca, 7 października 2020 r. udzieliła Pani dziennikarzowi Rzeczpospolitej wywiadu pod znamiennym tytułem „To obywatele rozliczą władzę”. W wywiadzie tym naszym zdaniem zabrakło kilku kluczowych pytań, które zadajemy w niniejszym liście. Pytanie nr 1: Czy i kiedy Komisja Europejska zamierza zareagować w sposób przewidziany w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na oczywiste i rażące łamanie prawa europejskiego, jakim jest postanowienie niemieckiego Federalnego Trybunału w Karlsruhe z dnia z dnia 19 lipca 2018 r., sygn. akt IX ZB 10/18? W postanowieniu tym odmawia się uznania wykonalności prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r., w którym nakazano niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie na swojej stronie internetowej przeprosin za posłużenie się w zapowiedzi programu dokumentalnego zwrotem „polskie obozy zagłady w Majdanku i Auschwitz”. Sąd polski uznał, że publikowanie tego rodzaju wypowiedzi stanowi naruszenie dóbr osobistych powoda Karola Tendery, byłego więźnia obozu Auschwitz. Pytanie nr 2: Czy nie uważa Pani, że istnieje ryzyko, iż nieuznanie […]

Z mec. Lechem Obarą u Ministra Andrzeja Dery

W ubiegłym tygodniu Poseł na Sejm RP Iwona Arent wraz z mec. Lechem Obarą mieli przyjemność być gośćmi Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery. W spotkaniu brał udział również mec. Szymon Topa z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”. Tematem spotkania były propozycje zmiany ustawy o SN w części dotyczącej skargi nadzwyczajnej. Jak podkreśla Poseł Iwona Arent samo funkcjonowanie w prawie skargi to bardzo dobry pomysł, jednakże po czasie widać, że jej forma wymaga dopracowania, tak aby była narzędziem skuteczniejszym. Całość: Spotkanie w Kancelarii Prezydenta […]