NIW CRSO NOWE FIO

PROJEKT „KTO BYŁ KATEM, A KTO OFIARĄ” SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWE FIO NA LATA 2021-2030

Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Cel szczegółowy NOWE FIO: Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym

Sfera działalności pożytku publicznego: promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

Nazwa zadania: „Kto był katem, a kto ofiarą?”

Wartość finansowania projektu: 87 000 zł.

Opis zadania: Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczęło realizację projektu, zatytułowanego „Kto był katem, a kto ofiarą?”

Głównym celem i motywacją przyświecającą realizacji niniejszego Projektu jest potrzeba podtrzymania i rozwinięcia działań Stowarzyszenia Patria Nostra w zakresie walki o dobre imię Polski i Polaków, głównie poprzez zwalczanie fałszywych sformułowań dotyczących „polskich obozów zagłady” oraz rzekomego współudziału Polaków w Holokauście. Działania te prowadzone są przez mecenasa Lecha Obarę – prezesa Stowarzyszenia Patria Nostra –  od 10 lat. Stowarzyszenie prowadzi je za pomocą środków prawnych (procesy przeciwko mediom zagranicznym fałszującym historię) oraz w coraz większym stopniu za pomocą innowacyjnych działań edukacyjnych skierowanych do Zachodniej opinii publicznej (odczyty, konferencje prasowe, projekty oraz publikacje w językach niemieckim i angielskim).

W założeniu nasz Projekt ma być nietypową, interesującą w formie „żywą lekcją historii” na temat udziału i roli Polaków w II wojnie światowej skierowaną do społeczeństwa Zachodniego, w szczególności ludzi młodych, których świadomość na ten temat jest nikła. Projekt zaspakaja też bardzo ważną potrzebę, mianowicie – potrzebę prawdy historycznej. Realizacja niniejszego pomysłu ma przynieść długofalowe efekty, przełożyć się na zmianę społeczną w postrzeganiu tego, że Polacy są drugim po Żydach narodem, który najbardziej ucierpiał w wyniku II wojny światowej. Planowane działania mają zaś skłonić do merytorycznej międzynarodowej dyskusji, zmiany myślenia i postrzegania historii.

Partnerem projektu jest Touro College Berlin – międzynarodowa uczelnia wyższa, która prowadzi w swoim berlińskim campusie kierunek „Studia nad Holokaustem”, kierowany przez prof. Stephana Lehnstaedta, badacza niemieckich zbrodni na Żydach i Narodzie Polskim. Jest to kuźnia kadr dla niemieckich i europejskich muzeów oraz miejsc pamięci. W ramach projektu zorganizowana zostanie wizyta studyjna grupy 15 studentów – magistrantów i 3 wykładowców Touro College w miejscach pamięci na terenie Polski oraz w instytucjach kultury i nauki żydowskiej w Polsce. W projekt zostanie zaangażowany Świadek Historii – były więzień obozu zagłady Auschwitz, Stanisław Zalewski, a ważnym aspektem programu będzie wątek polskiej pomocy Żydom.

Studenci z Berlina odwiedzą muzea, miejsca pamięci, placówki badawcze oraz współczesne instytucje kultury żydowskiej. Wśród planowanych punktów programu wymienić należy: Muzeum Powstania Warszawskiego, POLIN, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince oraz Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie.

Podsumowaniem wizyty będzie ankieta jako rezultat jakościowy, czyli zmierzenie wzrostu wiedzy uczestników wizyty studyjnej.

Uzasadnieniem takich działań jest fakt, że obecnie upowszechnia się „europeizacja Holocaustu”, czyli wskazywanie, że winne Holocaustu są też inne narody, które kolaborowały z Niemcami, w tym także Polacy. Polska musi temu przeciwdziałać, merytorycznie wskazując ogrom strat poniesionych przez Polskę i inne narody okupowane z rak Niemców oraz pokazując właściwe proporcje: kto był katem, a kto ofiarą. Okazją do pogłębionej dyskusji na ten temat będzie spotkanie studentów Touro College z byłym więźniem obozu koncentracyjnego, a także wizyta w muzeach i miejscach pamięci, gdzie prelegenci opowiedzą, jak kwestia kat-ofiara wygląda z perspektywy polskiej, opartej o zweryfikowane badania historyczne.

Działania skierowane są do obywateli Polski i Niemiec, naukowców, studentów, dziennikarzy, polityków, liderów opinii publicznej, a także przedstawicieli organizacji społecznych i mediów.

Bezpośrednio w działaniach projektowych udział weźmie 18 osób (uczestników wydarzeń), a pośrednio – poprzez odwiedziny na stronach internetowych, komunikaty prasowe, cytowania medialne – około 200 osób.

Zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych i mediów społecznościowych.