Ostry dyżur prawniczy

Od listopada 2020 r. Mec. Lech Obara oraz prawnicy Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” występują jako eksperci programu Telewizji Republika pt. „Ostry dyżur prawniczy”. Celem programu jest przybliżenie widzom praktycznej wiedzy prawniczej na aktualne tematy. W tym miejscu publikowane będą kolejne odcinki programu. r. pr. Lech Obara – Małych rolników powinniśmy traktować jak konsumentów r. pr. Lech Obara – Jak przetrwać pandemię jako przedsiębiorca: mec. Łukasz Berndt – Odpowiedzialność porządkowa pracownika: Aleksander Szczechowicz – Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie? r.pr. Maciej Kamiński – Przedawnienie w prawie cywilnym: r.pr. Olga Malinowska – Co może wchodzić w skład wspólnego majątku?: r.pr. Piotr Jaszczułt – Umowa o pracę – warunki wypowiedzenia: r.pr. Szymon Topa – Prawo wekslowe: r. pr. Lech Obara – Nowa instytucja – Sędziowie Pokoju: r. pr. Iwona Dobkowska – Zasiedzenie – ile trwa?: r. pr. Elwira Radziusz – Rozwód a kontakty z dzieckiem: r. pr. Renata Górna – Kredyty frankowe: r. pr. Marta Kawula – Upadłość przedsiębiorców i konsumentów: r. pr. Łukasz Jałoza – Postępowanie organów ścigania w postępowaniu karnym z punktu widzenia pokrzywdzonego: Łukasz Berndt – Jak radzić sobie z obraźliwymi wpisami w internecie, zniesławieniem i zniewagą: r. pr. Iwona Dobkowska – Umowa darowizny […]

Apel Stowarzyszenia Patria Nostra – Centrum Praw Wykluczonych w sprawie kredytów frankowych. Franki wciąż czekają na Sąd Najwyższy…

Trwa wielka kampania i „ofensywa medialna” banków, która ma skłonić Sąd Najwyższy, aby w swoim orzeczeniu przyjął, iż ryzyko skutków łamania praw konsumenta w oferowanych przez banki umowach na kredyty frankowe zostało przerzucone na kredytobiorców, a nawet na całe społeczeństwo. Miałby tego dokonać pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która 13 kwietnia br. po odpowiedzi na sześć pytań, zadanych przez I Prezes SN Małgorzatę Manowską, da jednolitą wykładnię sposobu eliminowania przez sądy z umów frankowych klauzul abuzywnych, łamiących prawa konsumenta. Atak na sądy to m. in. wypowiedzi prof. Marka Belki (w TOK FM 8 marca i w DGP 2 kwietnia) czy prof. Leszka Balcerowicza („Rz” z 19 marca i 2 kwietnia), a także petycja, wystosowana do Sądu Najwyższego przez czwórkę rektorów Akademii Ekonomicznych oraz liczne opinie utytułowanych prawniczych autorytetów. A nawet bezprecedensowa akcja badania sytuacji ekonomicznej sędziów SN pod kątem tego, czy nie są oni przypadkiem „frankowiczami”. Stanowi to kompletny brak zaufania do sędziów, a być może i złamanie tajemnicy bankowej. Podstawowym argumentem środowiska „bankowego” jest to, że ich klienci – kredytobiorcy „frankowicze” są sami sobie winni. Twierdzą, że kredytobiorcy byli świadomi zarówno tego, że umowy zawierają we frankach szwajcarskich, jak i ryzyka z tym związanego. Być może . Za […]

Jak zrobić z rolnika…niewolnika?

Kiedyś rolnik sam hodował krowy czy świnie. Potem został niejako zmuszony do przyjęcia roli, w której tylko sprzedaje swoją pracę i udostępnia pomieszczenia. Stał się „współczesnym niewolnikiem”. Nie ma bowiem innego wyjścia. Alternatywą jest …komornik. Rolnik zgadza się więc na skrajnie niekorzystne warunki. Jego patową wręcz sytuację wykorzystują zagraniczne, a nawet polskie firmy – „właściciele współczesnych niewolników”. Przerzucają na rolnika ryzyko, jakie może pojawić się w związku z hodowlą czy to trzody chlewnej, czy to bydła. Tak więc w teorii firmy zajmujące się skupem bydła powinny ściśle współpracować z rolnikami. W praktyce wygląda to jednak inaczej: Przymuszanie rolników do podpisywania skrajnie niekorzystnych dla niech umów; Dostarczanie bydła o bardzo słabej jakości, co uniemożliwia wywiązanie się z postanowień przedkładanej następnie umowy; Gdy rolnik zorientuje się, że umowa jest rażąco niekorzystna, i tak przymusza się go do wstawienia nowego stada bydła – jako warunek konieczny odebrania od rolnika poprzedniego utuczonego już stada, a tym samym zapłaty za wcześniejszą umowę. Zaczyna się od tego, że do rolnika przyjeżdża samochód ciężarowy, załadowany bydłem. Zwierzęta wstawiane są do obory, a na opróżnioną naczepę powinno być załadowane bydło, odebrane od rolnika. Powinno, ale nie jest… Okazuje się bowiem, że jest ono tak niskiej jakości, że zostaje […]

Zdążyliśmy! Skarga nadzwyczajna nie będzie wygaszona!

        Zdążyliśmy! Skarga nadzwyczajna nie będzie wygaszona! Poseł Iwona Arent poinformowała Stowarzyszenie Patria Nostra, że Sejm przyjął dziś  senacką poprawkę wydłużającą o 3 lata termin na wnoszenie Skarg Nadzwyczajnych! Ustawa z przyjętą poprawką trafi teraz do Prezydenta Andrzeja Dudy. To bardzo dobra wiadomość, a także sukces Stowarzyszenia Patria Nostra. Wraz z Obserwatorium Strasburskim walczyliśmy bowiem o to, aby termin na wnoszenie Skarg Nadzwyczajnych, dotyczących spraw, które zakończyły się przed rokiem 2018 został wydłużony. Termin na wnoszenie tych skarg upływałby już 3 kwietnia. Jeśli nie zostałby on przesunięty, to ponad 6,7 tys. wniosków nie zostałoby zbadanych. Wróciłyby one do skarżących się. Spowodowałoby to to u nich ogromne rozczarowanie, a u nas wszystkich – upadek zaufania do Państwa. Nie chcieliśmy, aby Skarga Nadzwyczajna stała się symbolem bezradności Państwa. I na szczęście tak się nie stanie. Przypomnijmy, że instytucja Skargi Nadzwyczajnej została wprowadzona do polskiego prawa z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy i uchwalona przez Sejm 8 grudnia 2017r. Była ostatnią deską ratunku dla osób pokrzywdzonych oczywiście niesłusznym, prawomocnym wyrokiem sądowym. Wyrokiem, którego w tamtym stanie prawnym nie dało się w żaden sposób wzruszyć. Mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra Joanna Aleksandra Biniszewska, wicepreses Stowarzyszenia Patria Nostra Prof. UJ […]

Bijemy na alarm!

NIE POZWÓLMY WYGASIĆ SKARGI NADZWYCZAJNEJ! PETYCJA STOWARZYSZENIA PATRIA NOSTRA-CENTRUM PRAW WYKLUCZONYCH O PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PRZEZ PROKURATORA GENERALNEGO I RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH SKARGI NADZWYCZAJNEJ DO SĄDU NAJWYŻSZEGO Czy 6779 niezałatwionych wniosków o wniesienie Skargi Nadzwyczajnej (czyli ogółem ponad 40 proc. wniosków) skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich czy Prokuratora Generalnego trafi do kosza? Może się tak stać. Tylko do 3 kwietnia 2021 r. do Sądu Najwyższego mogą być wnoszone Skargi Nadzwyczajne dotyczące spraw, które zakończyły się przed rokiem 2018. Instytucja Skargi Nadzwyczajnej została wprowadzona do polskiego prawa z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy i uchwalona przez Sejm 8 grudnia 2017r. Była ostatnią deską ratunku dla osób pokrzywdzonych oczywiście niesłusznym, prawomocnym wyrokiem sądowym. Wyrokiem, którego w tamtym stanie prawnym nie dało się w żaden sposób wzruszyć. Tysiące, tysiące poszkodowanych bezprawiem judykacyjnym (sądowym) mogło prosić Rzecznika Praw Obywatelskich czy Prokuratora Generalnego o wniesienie do Sądu Najwyższego Skargi Nadzwyczajnej w sprawach prawomocnie zakończonych przed dniem 3 kwietnia 2018r. Po 3 kwietnia RPO i PG nie będą już mogli skarg w takich sprawach wnosić. Okazało się też, że w/w organy (RPO i PG) stały się dla tych spraw „wąskim gardłem”. O ile kwietniowy termin nie zostanie przesunięty, ponad 6,7 tys. wniosków nie zostanie zbadanych i […]

Nasz Dziennik – apel mec. Lecha Obary i Centrum Praw Wykluczonych Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wydłużenia terminu na składanie skarg nadzwyczajnych w najstarszych sprawach

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa red. Zenona Baranowskiego pt. „Wydłużyć o rok”, opublikowanego w Naszym Dzienniku. Dotyczy on apelu mec. Lecha Obary i prawników Centrum Praw Wykluczonych Stowarzyszenia Patria Nostra o wydłużenie terminu składanie skarg nadzwyczajnych w najstarszych sprawach. Czytaj tutaj: […]

Centrum Praw Wykluczonych – pomoc prawna

Uwaga! Wszystkie osoby pokrzywdzone przez źle stosowane prawo, dzwoniąc pod podany na grafikach numer telefonu, mogą uzyskać darmową poradę od prawnika w ramach Centrum Praw Wykluczonych przy Stowarzyszeniu Patria Nostra. Funkcjonujemy między godziną 8:00 a 16:00. Zapraszamy do kontaktu.     […]

Spotkanie mecenasa Lecha Obary z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem

W ostatnim czasie Stowarzyszenie Patria Nostra brało udział w dwóch ważnych wydarzeniach. Oba łączą wyróżnienia nadawane przez wiodące polskie media. Najpierw, w połowie sierpnia, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz przekazał na ręce mec. Lecha Obary list gratulacyjny za wyróżnienie prawników z jego kancelarii, udzielających się też w Stowarzyszeniu Patria Nostra. Mowa o prestiżowym, osiemnastym już Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Zostali oni wyróżnieni za działalność pro bono, pokonując kilkaset zgłoszonych kancelarii z całego kraju. – Hołubionym dzieckiem mec. Obary jest Stowarzyszenie Patria Nostra, które przeciwdziała fałszowaniu historii narodu polskiego. Chodzi przede wszystkim o rozpowszechniane przez zagraniczne media nieprawdziwe informacje o uczestnictwie Polaków w tworzeniu obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Kancelaria Lech Obara i Współpracownicy zapewnia stowarzyszeniu bezpłatną obsługę prawną i wsparcie merytoryczne, reprezentuje w procesach sądowych w Polsce i w Niemczech – m. in. takimi słowami uzasadniono to wyróżnienie. Kilka tygodni później mec. Lech Obara spotkał się ponownie z Prezydentem Piotrem Grzymowiczem. Tym razem okazją było wyróżnienie Prezydenta w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu” w  kategorii „włodarze” w gminach miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców. – Często bywam w Olsztynie. Miasto pięknieje w oczach. Widzę, że Olsztyn ma dobrego gospodarza. Wyróżnienie jest jak najbardziej zasłużone. Nowoczesne […]

Z mec. Lechem Obarą u Ministra Andrzeja Dery

W ubiegłym tygodniu Poseł na Sejm RP Iwona Arent wraz z mec. Lechem Obarą mieli przyjemność być gośćmi Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery. W spotkaniu brał udział również mec. Szymon Topa z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”. Tematem spotkania były propozycje zmiany ustawy o SN w części dotyczącej skargi nadzwyczajnej. Jak podkreśla Poseł Iwona Arent samo funkcjonowanie w prawie skargi to bardzo dobry pomysł, jednakże po czasie widać, że jej forma wymaga dopracowania, tak aby była narzędziem skuteczniejszym. Całość: Spotkanie w Kancelarii Prezydenta […]

Ławnicy poskromią sędziów

Zwiększenie roli ławników może powstrzymać sędziów przed ferowaniem wyroków sprzecznych z powszechnym poczuciem sprawiedliwości. Ławnicy poskromią sędziów […]