previous arrow
next arrow
Slider

Czym jest „miękkie kłamstwo oświęcimskie”?

Polskie państwo nigdy nie uczestniczyło w tworzeniu obozów. Kiedy we wrześniu 1939 r. Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę, rozpoczęły plan unicestwienia całego państwa oraz narodu polskiego. W tym celu okupant od samego początku tworzył na ziemiach polskich obozy. Już w październiku 1939 r. powstały tzw. prowizoryczne obozy koncentracyjne. W obozach tych osadzano Polaków, którzy organizowali lub mogli organizować opór ludności cywilnej przeciwko niemieckiemu najeźdźcy.

W 2016 roku były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss, ocalały z Holocaustu, stwierdził:

Ja chciałbym, by młodym Żydom opowiedziano prawdę – że w wielu europejskich państwach były rządy kolaborujące z Niemcami: Francja, Norwegia, Słowacja, Węgry, Chorwacja, ale nie było polskiego państwa współpracującego z Hitlerem! To Polska była chwalebnym wyjątkiem w Europie. Nigdy nie było żadnych polskich obozów zagłady”.

„Polskie obozy zagłady” (ang. polish death camps) to błędne sformułowanie stosowane w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych, wybudowanych w okresie II wojny światowej na okupowanym ówcześnie przez Niemców terytorium Polski. Pojawia się ono w niektórych mediach i publikacjach, w tym również w opracowaniach historycznych. Sformułowanie to sugeruje, że obozy były zakładane i zarządzane przez Polaków.

Podczas II wojny światowej Polska nigdy nie współpracowała z Niemcami. Co więcej, od początku aktywnie walczyła z okupantem, znajdując się w koalicji państw antyhitlerowskich. Z szacunków IPN wynika, że w latach 1939-1945 łączne straty śmiertelne ludności polskiej pod okupacją niemiecką wyniosły ponad 2,7 mln.

Od 2008 roku polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie używania określeń „polskie obozy” interweniowało ponad 1000 razy. W 2017 roku polscy dyplomaci interweniowali 258 razy w 30 krajach, najczęściej wobec mediów brytyjskich (61 razy), amerykańskich (46), niemieckich (32) i francuskich (17). 16 razy interweniowano w Danii, 13 w Hiszpanii, 10 w sprawie publikacji mediów słowackich oraz 9 wobec mediów włoskich. W pozostałych krajach w 2017 roku interweniowano łącznie 54 razy. (http://www.tvn24.pl)

Fakt, że historycznie błędne, a dla Polaków także obraźliwe pojęcie „polskich obozów” wciąż pojawia się w różnych wypowiedziach i publikacjach, sprawiło że Instytut Pamięci Narodowej stworzył portal internetowy „Truth about camps. W imię prawdy historycznej” (http://truthaboutcamps.eu/).

Źródło: Strona IPN: http://truthaboutcamps.eu/