previous arrow
next arrow
Slider

Stowarzyszenie Patria Nostra

Stowarzyszenie Patria Nostra łączy byłych więźniów obozów koncentracyjnych, ich potomków i przedstawicieli zawodów prawniczych. Wspólnie walczymy o sprawiedliwość i prawdę o historii Polski.

Jesteśmy niezależną, apolityczną organizacją non-profit, która organizuje bezpłatną  pomoc prawną w sprawach toczących się przed sądami w Polsce, Niemczech i innych krajach europejskich.

Na czele Stowarzyszenia stoją Janina Luberda-Zapaśnik – lekarz medycyny i była więźniarka niemieckiego obozu zagłady w Lebrechtsdorf, czyli w dzisiejszych Potulicach, oraz mecenas Lech Obara – radca prawny i społecznik.

Logo Stowarzyszenia nawiązuje do oznakowania więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Czerwony trójkąt nosili na swoich pasiakach Janina Luberda-Zapaśnik oraz Karol Tendera, których Stowarzyszenie Patria Nostra wspiera w toczących się postępowaniach sądowych.

Patria Nostra przeciwdziała fałszowaniu przez zagraniczne media historii Narodu Polskiego, w szczególności poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o uczestniczeniu Narodu Polskiego w tworzeniu obozów koncentracyjnych w okresie II Wojny Światowej.

Stowarzyszenie upowszechnia i rozwija doktrynę prawnej idei ochrony dóbr osobistych związanych w uczestnictwem we wspólnocie narodowej, w tym poczucia tożsamości narodowej, godności narodowej i prawa do poszanowania prawdy o historii Polski.