Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W 2021 roku Stowarzyszenie Patria Nostra prowadzi łącznie 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 4 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Uwaga: w związku z trwającą pandemią wirusa Sars-Cov2 porady w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego aż do odwołania świadczone są wyłącznie telefonicznie.

 

Powiat Bartoszycki:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 7, budynek Wydziału Komunikacji;

Godziny pracy punktu: pon.-pt. 12:00 – 16:00;

Zapisy: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, tel. kom 539 782 556.

Powiat Mrągowski:

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mikołajkach, Centrum Kultury „Kłobuk” ul. Kolejowa 6;

Godziny pracy punktu: pon-pt. 10:00 – 14:00;

Zapisy: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, tel. (89) 741-01-50, adres e-mail: sekretariat@powiat.mragowo.pl.

Powiat Olsztyński:

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10 (Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie);

Godziny pracy punktu: pon. 13:00-17:00, wt.-pt. 8:00-16:00;

Zapisy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, tel. 500 028 046.

Miasto Olsztyn:

1) Punkt I Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Olsztynie, ul. Turowskiego 3 (Budynek Szkoły Podstawowej nr 12);

Godziny pracy punktu: pon. 12:00-16:00, wt.-pt. 16:00-20:00.

2) Punkt II Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Olsztynie, ul. Turowskiego 3 (Budynek Szkoły Podstawowej nr 12) – punkt o specjalizacji nieodpłatna mediacja.

Godziny pracy punktu: pon. 8:00-12:00, wt.-pt. 12:00-16:00;

Zapisy: Urząd Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, tel. 507 410 198.

 

Zapisy na porady prowadzone są przez właściwe starostwo powiatowe albo urząd miasta.
W celu umówienia się na poradę w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie punktów należy skontaktować się wyłącznie telefonicznie z właściwą jednostką samorządu terytorialnego pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.