Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W 2023 roku Stowarzyszenie Patria Nostra prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dwóch powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Powiat Olsztyński:

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10 (Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie);

Godziny pracy punktu: pon. 13:00-17:00, wt.-pt. 8:00-16:00;

Zapisy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, tel. 500 028 046.

Miasto Olsztyn:

1) Punkt I Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Olsztynie, ul. Turowskiego 3 (Budynek Szkoły Podstawowej nr 12);

Godziny pracy punktu: pon. 12:00-16:00, wt.-pt. 16:00-20:00.

2) Punkt II Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Olsztynie, ul. Turowskiego 3 (Budynek Szkoły Podstawowej nr 12) – punkt o specjalizacji nieodpłatna mediacja.

Godziny pracy punktu: pon. 8:00-12:00, wt.-pt. 12:00-16:00;

Zapisy: Urząd Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, tel. 507 410 198.

 

Zapisy na porady prowadzone są przez właściwe starostwo powiatowe albo urząd miasta.
W celu umówienia się na poradę w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie punktów należy skontaktować się wyłącznie telefonicznie z właściwą jednostką samorządu terytorialnego pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.