O czym mówił mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra na konferencji naukowej w dniu 26 listopada 2020 r.?

Mecenas Lech Obara swój referat na międzynarodowej konferencji naukowej w Berlinie  zatytułowanej „Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej” rozpoczął od przywitania wszystkich uczestników w imieniu wiceprzewodniczącej naszego Stowarzyszenia, dr Janiny Luberdy-Zapaśnik, byłej więźniarki obozu w Lebrechtsdorf. Niestety, doznała ona niedawno udaru i nie mogła uczestniczyć w konferencji. Natomiast chciała przekazać, że jest szczęśliwa, że doszło do takiego wydarzenia przy współudziale naszego Stowarzyszenia. Jest dumna, że to nie w Polsce, a w sercu Niemiec, w Berlinie, w siedzibie naszego partnera – Touro College – renomowanej międzynarodowej uczelni z kierunkiem Studia o Holokauście, była mowa o niemieckim terrorze i ludobójstwie na Polakach w czasie II wojny światowej. Że mówiono o chociażby moralnym prawie domagania się od Niemiec reparacji wojennych za niewyobrażalne zniszczenia, jakie dotknęły Polskę w czasie wojny. Że  międzynarodowemu audytorium przekazano wiedzę o procesach, wytaczanych przez Stowarzyszenie Patria Nostra  mediom za posługiwanie się określeniem „polskie obozy zagłady”. Stosowanie takich określeń traktujemy bowiem jako działanie zmierzające do przerzucenia na Polskę współodpowiedzialności za udział w Holokauście. Przechodząc do tematu konferencji. Mecenas Obara zadał pytanie – dlaczego określenie „polski obóz zagłady” tak leży nam na sercu. Przypomnijmy, że nasze Stowarzyszenie zostało utworzone przez byłych więźniów obozów koncentracyjnych, którzy poprosili prawników […]

W stolicy Niemiec, w żydowskiej uczelni, rozmawialiśmy o niemieckich zbrodniach na Polakach!

Takiego wydarzenia w historii Stowarzyszenia Patria Nostra jeszcze nie było! 26 listopada, w samym sercu Niemiec, w Berlinie, w siedzibie renomowanej żydowskiej uczelni mówiliśmy o niemieckim terrorze i ludobójstwie na Polakach w czasie II wojny światowej. Mówiliśmy też o moralnym prawie domagania się od Niemiec reparacji wojennych za niewyobrażalne zniszczenia, jakie dotknęły Polskę w czasie II wojny światowej. Przekazaliśmy również międzynarodowemu audytorium wiedzę o procesach, wytaczanych przez Stowarzyszenie Patria Nostra  niemieckim mediom za posługiwanie się zwrotem „polskie obozy zagłady”. Konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Patria Nostra wraz z Touro College Berlin zatytułowana była „Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej” i dofinansowana ze środków MSZ (Dyplomacja Publiczna 2020; komponent III Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość). Jej celem było dotarcie do niemieckich i żydowskich środowisk opiniotwórczych z polską perspektywą historyczną i prawną na niemieckie zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej na terenie okupowanej Polski. Konferencja była tłumaczona na języki polski, niemiecki i angielski. Pierwotnie zakładano, iż odbędzie się ona w tradycyjny sposób w Berlinie, jednakże plany te zmieniła pandemia. Konferencję otworzyła Sara Nachama, rektor Touro College Berlin, która podziękowała za możliwość współorganizowania z naszym stowarzyszeniem tak ważnego wydarzenia. Na konferencję składały się panele: I. Wiedza i […]

Praworządność, stosunki polsko-niemieckie – mec. Lech Obara/Ekonomia Raport

Wczoraj mecenas Lech Obara był gościem red. Krystiana Kaźmierczaka w programie Ekonomia Raport w Telewizja Republika. Prezes Stowarzyszenia Patria Nostra mówił m. in. o stosunkach polsko-niemieckich w kontekście praworządności i wzajemnego poszanowania wyroków sądów. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy: […]

Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej. Międzynarodowa konferencja naukowa już 26 listopada!

Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej. Międzynarodowa konferencja naukowa już 26 listopada! Stowarzyszenie Patria Nostra realizuje obecnie projekt „Międzynarodowy dialog o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski” dofinansowany ze środków MSZ (Dyplomacja Publiczna 2020; Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość). Naszym partnerem jest Touro College Berlin – międzynarodowa uczelnia, która prowadzi w swoim campusie kierunek „Studia nad Holokaustem”, kierowany przez prof. Stephana Lehnstaedta, badacza niemieckich zbrodni na Żydach i Narodzie Polskim. Celem projektu jest dotarcie do niemieckich i żydowskich środowisk opiniotwórczych z polską perspektywą historyczną i prawną na niemieckie zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej na terenie okupowanej Polski. Służy temu m. in. międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej”. Konferencja odbędzie się w czwartek 26 listopada w godzinach 9:30-18:00 w trybie zdalnym. Chętni do udziału w konferencji mogą rejestrować się w tym miejscu: https://seu2.cleverreach.com/f/259429-272378 Na konferencję składały się będą trzy panele. Wiedza i luki w wiedzy   (9:30-12:00), moderator prof. dr Stephan Lehnstaedt, Touro College Berlin German school books – Deutsche Schulbücher / Podręczniki szkolne (prof. dr Igor Kąkolewski, CBH PAN Berlin) Public opinion – Die öffentliche Meinung / Opinia publiczna (dr […]

Główne tezy referatu, jaki mecenas Lech Obara wygłosi podczas międzynarodowej konferencji naukowej w dniu 26 listopada 2020 r.

Krótka historia powstania Stowarzyszenia Patria Nostra oraz jego misja Stowarzyszenie Patria Nostra łączy byłych więźniów obozów koncentracyjnych i ich potomków, a także prawników, naukowców oraz wszystkie osoby, którym bliska jest walka o prawdę historyczną. Prezesem Stowarzyszenia jest mec. Lech Obara, a wiceprezesem – Janina Luberda-Zapaśnik, była więźniarka obozu koncentracyjnego w Potulicach (Lebrechtsdorf). Idea założenia Stowarzyszenia Patria Nostra pojawiła się w roku 2009. Powodem było notoryczne używanie w zagranicznych mediach  sformułowań stanowiących „wadliwe kody pamięci”, takich jak „polski obóz koncentracyjny”, „polski obóz śmierci”, „polscy naziści”, „polskie zbrodnie przeciwko ludzkości”, „nazistowska Polska” czy „polskie Gestapo”. Upowszechnienie się określenia „polski obóz zagłady” lub „polski obóz koncentracyjny” prowadzi do niebezpiecznego dla polskiego wizerunku i dla polskiej polityki historycznej, wywołania wrażenia w świadomości historycznej zagranicznych społeczeństw, że to nie Niemcy, ale Polacy właśnie byli twórcami tych zbrodniczych obozów. Polskie MSZ od 2004 roku prowadzi działania dyplomatyczne, zwalczające zjawisko występowania w zagranicznych mediach określeń typu „polski obóz zagłady”. W latach 2008-2017  polscy dyplomaci na całym świecie przeprowadzili 1412 różnego rodzaju interwencji. W latach 2008-2013 ich liczba była w miarę stała i wynosiła około 100 rocznie. W roku 2014 wzrosła już jednak do 151. Najwięcej było ich w roku 2015 – aż 277, a rok później – […]

List otwarty Stowarzyszenia Patria Nostra i Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych do Very Jourovej

List otwarty Stowarzyszenia Patria Nostra i Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych do  Very Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Pytania, jakie nie padły a powinny paść w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, dotyczącym raportu o stanie praworządności w UE.   Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca, 7 października 2020 r. udzieliła Pani dziennikarzowi Rzeczpospolitej wywiadu pod znamiennym tytułem „To obywatele rozliczą władzę”. W wywiadzie tym naszym zdaniem zabrakło kilku kluczowych pytań, które zadajemy w niniejszym liście. Pytanie nr 1: Czy i kiedy Komisja Europejska zamierza zareagować w sposób przewidziany w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na oczywiste i rażące łamanie prawa europejskiego, jakim jest postanowienie niemieckiego Federalnego Trybunału w Karlsruhe z dnia z dnia 19 lipca 2018 r., sygn. akt IX ZB 10/18? W postanowieniu tym odmawia się uznania wykonalności prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r., w którym nakazano niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie na swojej stronie internetowej przeprosin za posłużenie się w zapowiedzi programu dokumentalnego zwrotem „polskie obozy zagłady w Majdanku i Auschwitz”. Sąd polski uznał, że publikowanie tego rodzaju wypowiedzi stanowi naruszenie dóbr osobistych powoda Karola Tendery, byłego więźnia obozu Auschwitz. Pytanie nr 2: Czy nie uważa Pani, że istnieje ryzyko, iż nieuznanie […]

Touro College Berlin / Patria Nostra Olsztyn Thursday, 26 November 2020 – International Conference

Germany and its crimes in Poland during World War II Deutschland und die Verbrechen in Polen im Zweiten Weltkrieg Niemcy i zbrodnie w Polsce podczas II wojny światowej Knowledge and gaps in knowledge Wissen und Wissenslücken / Wiedza i luki w wiedzy (9:30-12), Chair: Prof. Dr. Stephan Lehnstaedt, Touro College Berlin German school books – Deutsche Schulbücher / Podręczniki szkolne (Prof. Dr. Igor Kąkolewski, CBH PAN Berlin) Public opinion – Die öffentliche Meinung / Opinia publiczna (Dr. Agnieszka Łada, DPI Darmstadt) German research – Deutsche Forschung / Badania niemieckie  (Dr. Daniel Brewing, Aachen) What the Germans should know – Was die Deutschen wissen sollten / Co Niemcy powinni wiedzieć  (Hanna Radziejowska / Dr. Mateusz Fałkowski, Instytut Pileckiego Berlin) Legal questions Juristische Folgen/ Konsekwencje prawne (13-15:30), chair: Kamil Majchrzak, Berlin Criminal persecution in Poland – Strafverfolgung in Polen / Ściganie w Polsce (Dr. Łukasz Jasiński, CBH PAN Berlin) „Polish concentration camps” – „Polnische Konzentrationslager“ / „Polskie obozy koncentracyjne” (mec. Lech Obara, Patria Nostra) Reparations – Reparationen / Reparacje (Prof. Dr. Stanisław Żerko, IZ Poznań) Ghetto pensions – Ghettorenten / Emerytury z ghet (Dr. Jan-Robert von Renesse, Landessozialgericht Essen) Panel discussion: History museums Musealisierung – Diskussionrunde / Muzealisacja – runda dyskusyjna  (16-18), […]

Międzynarodowa konferencja naukowa, Berlin, Touro College, 26 listopada 2020 r.

Najważniejszym punktem projektu „Międzynarodowy dialog o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski” realizowanego przez Stowarzyszenie Patria Nostra przy wsparciu MSZ jest międzynarodowa konferecnja naukowa, która odbędzie się w siedzibie Touro College w Berlinie. Uczelnia ta jest jednocześnie oficjalnym partnerem projektu. Znane są już nazwiska większości naukowców, prawników i historyków, którzy wezmą udział w konferencji. Agendę będziemy na bieżąco aktualizować. I. Wissen und Wissenslücken / Wiedza i luki w wiedzy (godz. 9:30-12), Moderator Stephan Lehnstaedt, Touro College Berlin Deutsche Schulbücher / Podręczniki szkolne (Igor Kakolewski, CBH PAN Berlin) Die öffentliche Meinung / Opinia publiczna (Agnieszka Lada, DPI Darmstadt) Deutsche Forschung / Badania niemieckie  (Daniel Brewing, Aachen) Was die Deutschen wissen sollten / Co Niemcy powinni wiedzieć  (Hanna Radziejowska/ Mateusz Falkowski, Instytut Pileckiego Berlin) II. Juristische Folgen/ Konsekwencje prawne (godz. 13-15:30), Moderator: Kamil Majchrzak, Berlin Aktualne procesy byłych ss-manów na terenie Niemiec / Mec. Rajmund Niwinski Strafverfolgung in Polen / Ściganie w Polsce (Lukasz Jasinski, CBH PAN Berlin) „Polnische Konzentrationslager“ / „Polskie obozy koncentracyjne” (Lech Obara, Patria Nostra) Reparationen / Reparacje Ghettorenten / Emerytury z gett (J.-R. von Renesse, Essen) [Strafverfolgung in Deutschland / Ściganie w Niemczech] III. Musealisierung – Diskussionrunde / Muzealizacja – runda dyskusyjna  (godz. […]