Programy edukacyjne to punkt wyjścia do porozumienia między Polakami a Niemcami

Programy edukacyjne to punkt wyjścia do porozumienia między Polakami a Niemcami, dyskusji, a potem zmiany myślenia i postrzegania historii. Dlatego też w dniu 16 listopada 2023r. w siedzibie Touro University Berlin odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa obejmująca zagadnienia związane z tytułem projektu. Agenda konferencji zapowiada się niezywkle interesująco. I tak mec. Lech Obara – prezes Stowarzyszenia Patria Nostra przybliży zarówno współczesne problemy prawne w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych w postaci godności i Olsztyńskie Stowarzyszenie Patria Nostra realizuje obecnie projekt edukacyjny zatytułowany „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawach zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce podczas II Wojny Światowej?” Działania projektowe finansowane są z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023″. Partnerem projektu jest amerykańsko-żydowsko-niemiecka uczelnia wyższa Touro University Berlin. Dlaczego postawiliśmy właśnie na edukację? Naszym zdaniem jest to punkt wyjścia do porozumienia między Polakami a Niemcami. Chodzi nam o to,  żeby szukać tego, co wspólne, a jednocześnie razem dążyć do prawdy. Mimo że często bywa ona bolesna. Aby Niemcy mieli pełną świadomość zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej. Zbrodni, o których wiedza w tamtejszym społeczeństwie jest bardziej niż nikła. A skoro będzie wiedza, że jest bezsporna wina, to powinna być także adekwatna do […]

Konferencja Naukowa w Berlinie już 16 listopada!

Zachęcamy do udziału osobistego i zdalnego. Więcej informacji wkrótce.     Projekt „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawie zbrodni niemieckich popełnionych w czasie II Wojny Światowej” jest finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”   […]

Ruszył kolejny projekt Stowarzyszenia Patria Nostra we współpracy z Touro University Berlin!

Olsztyńskie Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczęło realizację projektu, zatytułowanego „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawach zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce podczas II Wojny Światowej?” Działania projektowe finansowane są z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023″. Partnerem projektu jest amerykańsko-żydowsko-niemiecka uczelnia wyższa Touro University Berlin. Celem projektu jest przeciwdziałanie dezinformacjom dotyczącym historii XX wieku w odniesieniu do zbrodni niemieckich, popełnionych podczas II wojny światowej oraz upowszechnianie prawdy o II wojnie światowej wśród niemieckiej opinii publicznej. Dlatego też działania prowadzone są głównie na terenie Niemiec i skierowane do tamtejszej opinii publicznej, która posiada mniej niż szczątkową wiedzę o zbrodniach popełnionych przez Niemców na obywatelach polskich (w tym na obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego) w latach 1939-1945. Mają one charakter stricte edukacyjny. – Na październik (25-27.10) zaplanowaliśmy wizytę przedstawicieli niemieckich historyków i naukowców w Polsce. Później w listopadzie (16.11), w siedzibie Touro University Berlin odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa obejmująca zagadnienia związane z tytułem projektu. Zaś podsumowanie stanowić będzie monografia pokonferencyjna, przeznaczona głównie dla odbiorcy niemieckiego pod roboczym tytułem Wadliwy kod pamięci „polskie obozy zagłady” – korekta terminu – informuje mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra. Agenda konferencji zapowiada się niezywkle interesująco. I tak mec. Lech Obara – […]

Nowy projekt Stowarzyszenia Patria Nostra: „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawach zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce podczas II Wojny Światowej?”

Dyplomacja Publiczna 2023     Nazwa zadania: „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawach zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce podczas II Wojny Światowej?” Wartość finansowania projektu: 85 000 zł. Opis zadania: Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczęło realizację projektu, zatytułowanego „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawach zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce podczas II Wojny Światowej?” Celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie dezinformacji dotyczących historii XX wieku w odniesieniu do zbrodni niemieckich, popełnionych podczas II wojny światowej oraz upowszechnianie prawdy o II wojnie światowej wśród niemieckiej opinii publicznej. Działania są prowadzone głównie na terenie Niemiec i skierowane do tamtejszej opinii publicznej, która posiada mniej niż szczątkową wiedzę o zbrodniach popełnionych przez Niemców na obywatelach polskich (w tym na obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego) w latach 1939-1945. Będą one miały charakter edukacyjny (konferencja w Berlinie, wizyta przedstawicieli niemieckiej opinii publicznej w Polsce oraz monografia pokonferencyjna, przeznaczona na rynek niemiecki). Partnerem projektu jest amerykańsko-żydowsko-niemiecka uczelnia wyższa Touro University Berlin.   […]

Trybunał zajął się reparacjami

  Paulina Gajkowska Włoski Trybunał Konstytucyjny bada, czy można wypłacać odszkodowania za niemieckie zbrodnie wojenne w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Trybunał ma rozstrzygnąć zgodność z konstytucją decyzji rządu włoskiego z ubiegłego roku, na mocy której odszkodowania za zbrodnie wojenne mają być finansowane z funduszu utworzonego ze środków włoskiego Krajowego Planu Odbudowy. Gabinet Maria Draghiego, tworząc fundusz dla rodzin ofiar z czasów II wojny światowej, zareagował w ten sposób na stanowisko Niemiec. Odmówiły one płacenia odszkodowań, powołując się na swój immunitet. Pomysł rządu, aby finansować odszkodowania z własnych środków, w ocenie mec. Lecha Obary, prezesa Stowarzyszenia Patria Nostra, to efekt ulegania poprawności politycznej. – Należy zwrócić uwagę na sekwencję wydarzeń we Włoszech w kwestii reparacji wojennych. W 2014 roku Trybunał Konstytucyjny Włoch orzekł, że można składać prywatne pozwy z żądaniem odszkodowania. To było otwarcie ścieżki prawnej dla wielu rodzin ofiar – wyjaśnia prawnik. Jak tłumaczy, wyrok włoskiego trybunału mówił, że nie obowiązuje wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, jak również wobec naruszenia praw człowieka tzw. zwyczajowy immunitet państwa niemieckiego. – Wcześniej Sąd Najwyższy Włoch uznał, że orzeczenia, które oddalały wnioski przeciwko Niemcom o odszkodowania za zbrodnie wobec obywateli, a także odszkodowania za zniszczenia, są nieprawidłowe, to znaczy, że immunitet państwa […]

Program magisterski „Holocaust Studies and Tolerance Studies” w Touro University Berlin od jesieni po angielsku

Program magisterski „Holocaust Studies and Tolerance Studies” w Touro University Berlin od jesieni będzie oferowany wyłącznie w języku angielskim (i z dyplomem amerykańskim!). Touro University Berlin to partner Stowarzyszenia Patria Nostra w realizowanych od 2018r. projektach edukacyjnych. Szefem kierunku jest prof. Stephan Lehnstaedt.Chętne osoby z Polski również są tam mile widziane. Szczegóły w załączonej broszurce. Zachęcamy do zapoznania się z nią tutaj. […]

Wizyta studyjna niemieckich studentów w Polsce pod hasłem „Kto był katem, a kto ofiarą?” – relacje uczestników i podsumowanie (ewaluacja)

Pobyt w Warszawie w dniach 12-16 czerwca 2023r. na pewno zapisze się na długo w pamięci uczestników wizyty studyjnej, czyli grupy niemieckich studentów i naukowców w Warszawie w ramach projektu „Kto był katem, a kto ofiarą?”, finansowanego ze środków NIW CRSO w ramach programu NOWE FIO. W założeniu była to nietypowa, interesująca w formie „żywa lekcja historii” na temat udziału i roli Polaków w II wojnie światowej skierowana w szczególności ludzi młodych, których świadomość na ten temat jest nikła. Projekt zaspakaja też bardzo ważną potrzebę, mianowicie – potrzebę prawdy historycznej. W wizycie studyjnej udział wzięło 18 osób z Touro University Berlin (partner projektu) z kierunku Studia nad Holocaustem (Holocaust Studies). Z ramienia Stowarzyszenia Patria Nostra gośćmi zajmowały się 3 osoby (Aneta Markowska, Emilia Pawlak-Wojda oraz Lech Obara). W działaniach projektowych udział wzięła też piątka wolontariuszy ze Stowarzyszenia Patria Nostra. Pierwszego dnia był czas na zapoznanie się, integrację i eksplorowanie najbliższej okolicy. Z kolei wieczorem dostaliśmy zaproszenie do TVP World, gdzie dwóch uczestników wizyty studyjnej (prof. Lehnstaedt oraz Furkan Aydemir) opowiadało o naszej współpracy, o działaniach projektowych oraz o tym, jak Niemcy (w tym młodzi Niemcy) widzą problem indywidualnych roszczeń odszkodowawczych za zbrodnie II wojny światowej. Materiał można obejrzeć tu: https://tvpworld.com/70505355/business-arena-1206?fbclid=IwAR2jFeIbJc9-EvQ-llqgMwTlHteUx_0HE4XP1GEWbrlKcDRm0qbBXEhrJak […]

Wizyta studyjna niemieckich studentów w Polsce pod hasłem „Kto był katem, a kto ofiarą?” – spotkanie ze świadkiem historii

Czwartek 15 czerwca 2023r. na pewno zapisze się na długo w pamięci uczestników wizyty studyjnej, czyli grupy niemieckich studentów i naukowców w Warszawie w ramach projektu „Kto był katem, a kto ofiarą?”, finansowanego ze środków NIW CRSO w ramach programu NOWE FIO. Po wzbudzającej w nich wiele emocji i refleksji wizycie w byłym obozie zagłady w  Treblince przyszedł czas na spotkanie z jednym z nielicznych żyjących świadków obozowych historii. Mowa o Stanisławie Zalewskim, byłym więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz  obozu Mauthausen Gusen I i Gusen II. Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, którego Pan Stanisław jest prezesem. Podczas czwartkowego spotkania opowiadał on m.in. o swoich przeżyciach w obozach zagłady oraz uświadomiał swoim gościom, dlaczego tak ważna jest prawda historyczna w kontekście tego, kto był sprawcą a kto był ofiarą w czasie II wojny światowej. Stanisław Zalewski był bardzo zadowolony z faktu, że młodzi ludzie, w dodatku w dużej części Niemcy, chcą słuchać o tak trudnych sprawach. Najpierw Stanisław Zalewski opowiedział chronologicznie swoją wojenną historię. – W 1940 r. przerwałem naukę ze względu na trudną sytuację materialną rodziny. Brat zaproponował, że poleci mnie w warsztacie samochodowym przy ul. Waliców, w którym pracował. Zatrudniłem […]

Wizyta studyjna niemieckich studentów w Polsce pod hasłem „Kto był katem, a kto ofiarą?” – obóz zagłady w Treblince

Czwartek 15 czerwca 2023r. na pewno zapisze się na długo w pamięci uczestników wizyty studyjnej, czyli grupy niemieckich studentów i naukowców w Warszawie w ramach projektu „Kto był katem, a kto ofiarą?”, finansowanego ze środków NIW CRSO w ramach programu NOWE FIO. Ponieważ poprzedni dzień zakończyliśmy na Umschlagplatzu – miejscu deportacji do obozów zagłady – to aby uświadomić ogrom okrucieństw, dokonywanych w czasie II wojny światowej przez Niemców, zaplanowaliśmy  wyjazd do Treblinki. Naszym przewodnikiem, tak jak poprzedniego dnia był Paweł Szczerkowski. Tu warto przypomnieć, że 22 lipca 1942r. rozpoczęła się akcja likwidacyjna w warszawskim getcie. Codziennie, właśnie z Umschlagplatzu były organizowane wywózki od 3 do 8 tysięcy osób, które były pakowane do bydlęcych lub towarowych wagonów i wywożone do Treblinki. Akcja trwała 46 dni, a w tym czasie tę drogę śmierci pokonało około 250 tysięcy warszawskich Żydów. Położona 90 km na wschód od Warszawy Treblinka była jednym z trzech tajnych obozów zagłady utworzonych w ramach operacji Reinhard, najbardziej śmiercionośnej fazy ostatecznego rozwiązania. W Treblince zginęło więcej Żydów niż w jakimkolwiek innym nazistowskim obozie zagłady poza Auschwitz. Wśród jej ofiar znalazło się 300 tysięcy Żydów z getta warszawskiego i 2000 Romów. W czasie drogi nasz przewodnik opowiadał uczestnikom wycieczki o Warszawie, […]

Wizyta studyjna niemieckich studentów w Polsce pod hasłem „Kto był katem, a kto ofiarą?” – Warszawa Żydowska” (Jewish history and the Warsaw Ghetto tour, Polin i Muzeum Powstania Warszawskiego

Środa 14 czerwca 2023r. to kolejny dzień wizyty studyjnej grupy niemieckich studentów i naukowców w Warszawie w ramach projektu „Kto był katem, a kto ofiarą?”, finansowanego ze środków NIW CRSO w ramach programu NOWE FIO. Tego dnia zaplanowaliśmy  spacer pod hasłem „Warszawa Żydowska”  (Jewish history and the Warsaw Ghetto tour). Wycieczka obejmowała przedwojenne życie żydowskie w Warszawie, historię warszawskiego getta oraz obecne odrodzenie społeczności żydowskiej. Na wstępie trochę czasu spędziliśmy na Placu Zamkowym i przespacerowaliśmy się uliczkami Starówki, zwracając uwagę na to, że została odbudowana z ruin, a obecnie stanowi naszą dumę i ulubione miejsce spotkań nie tylko Warszawiaków, ale też turystów z całego świata. Start głównej części wycieczki znajdował się z kolei na Placu Grzybowskim, gdzie zachowały się obiekty z czasów, gdy Warszawa była domem największej po Nowym Jorku społeczności żydowskiej oraz światowym centrum kultury jidysz. Nasi goście dowiedzieli się m.in., że kiedy chasydzi żyli razem z socjalistami, powstał język esperanto, a Izaak Bashevis Singer, przyszły noblista, napisał swoje pierwsze opowiadania. Plac Grzybowski to miejsce żydowskiego życia także dzisiaj – nieopodal stoi jedyna zachowana, przedwojenna synagoga oraz siedziba gminy żydowskiej. Następnie wraz z naszymi gośćmi zwiedziliśmu obszar getta warszawskiego, w którym zamknięto prawie pół miliona Żydów. Poznaliśmy historię głodu i śmierci, ale także kwitnącej kultury, mody i miłości. Przeszliśmy przez teren walk powstania w getcie warszawskim w 1943 […]

Wizyta studyjna niemieckich studentów w Polsce pod hasłem „Kto był katem, a kto ofiarą?” – Palmiry i Żydowski Instytut Historyczny

Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczęło realizację projektu „Kto był katem, a kto ofiarą?”, finansowanego ze środków NIW CRSO w ramach programu NOWE FIO. Głównym celem i motywacją przyświecającą jego realizacji jest potrzeba rozwinięcia działań Stowarzyszenia Patria Nostra w zakresie walki o dobre imię Polski i Polaków, głównie poprzez zwalczanie fałszywych sformułowań dotyczących „polskich obozów zagłady” oraz rzekomego współudziału Polaków w Holokauście. W założeniu nasz projekt jest nietypową, interesującą w formie „żywą lekcją historii” na temat udziału i roli Polaków w II wojnie światowej skierowaną do w szczególności ludzi młodych, i zaspakajającą bardzo ważną potrzebę, mianowicie – potrzebę prawdy historycznej. Dlatego w dniach 12-16 czerwca zaprosiliśmy do Polski grupę naukowców (prof. Stephan Lehnstaedt, dr Peter Klein)  oraz studentów – magistrantów kierunku Studia nad Holocaustem (Holocaust Studies) z berlińskiej uczelni Touro University (partner projektu). Łącznie 18 osób. Program był bardzo intensywny, jednak nasi goście byli tak zainteresowani tematyką, że nie przeszkadzały im codziennie kilkunastokilometrowe piesze wycieczki, praktycznie od rana do wieczora. Pierwszego dnia był czas na zapoznanie się, integrację i eksplorowanie najbliższej okolicy. Z kolei wieczorem dostaliśmy zaproszenie do TVP World, gdzie dwóch uczestników wizyty studyjnej (prof. Lehnstaedt oraz Furkan Aydemir) opowiadało o naszej współpracy, o działaniach projektowych oraz o tym, jak Niemcy […]