Dom Polsko-Niemiecki. Upamiętnienie – Spotkanie – Zrozumienie.

                                                                                                                                      

 

W czwartek 16 listopada w berlińskiej uczelni wyższej Touro University odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „Jak edukować społeczeństwo niemieckie o zbrodniach niemieckich w Polsce podczas II wojny światowej?”

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Patria Nostra z Olsztyna we współpracy z Touro University Berlin. Działania zostały finansowane z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”. Naszymi patronami medialnymi była TVP3 Olsztyn oraz Polskie Radio Olsztyn.

Ogromne zainteresowanie i uznanie wzbudziło wystąpienie Agnieszki Wierzcholskiej oraz Roberta Parzera.

Referat pod tytułem „Dom Polsko-Niemiecki. Upamiętnienie – Spotkanie – Zrozumienie” poruszał  istotne aspekty związane z tym tematem, które są niezwykle ważne zarówno dla Polski, jak i Niemiec. W odniesieniu do fal migracyjnych, historii polsko-niemieckich relacji oraz procesu pojednania, Agnieszka Wierzcholska i Robert Parzer przedstawili skuteczne narzędzia i strategie promowania wzajemnego zrozumienia i dialogu między dwoma narodami.

Głównym punktem wystąpienia było przedstawienie projektu Domu Polsko-Niemieckiego, który ma na celu upamiętnienie i dalszą integrację dwóch narodów. Dom Polsko-Niemiecki jest innowacyjnym projektem, który zakłada stworzenie miejsca spotkań, wymiany kulturalnej, edukacji oraz dialogu na wzór muzeum, ale z większym zaangażowaniem społecznym.

Referenci zaprezentowali koncepcję Domu Polsko-Niemieckiego jako przestrzeni, która łączy różne epoki, wydarzenia historyczne oraz świadczy o obecnych i przyszłych relacjach między Polską a Niemcami. Projekt ten ma na celu wykorzystanie historii jako narzędzia do tworzenia więzi między narodami i stworzenia bardziej zrozumiałej przyszłości dla obu krajów.

W swoim wystąpieniu Wierzcholska i Parzer przedstawili także konkretne inicjatywy, które mają na celu zaangażowanie społeczności polskiej i niemieckiej w proces budowy i eksploatacji Domu Polsko-Niemieckiego. Projekty edukacyjne, wystawy, warsztaty oraz programy kulturalne miałyby na celu nie tylko informowanie o historii, ale również budowanie więzi między osobami z Polski i Niemiec.

W trakcie debaty po wystąpieniach uczestnicy konferencji dyskutowali na temat potencjalnych korzyści, jakie przyniesie Dom Polsko-Niemiecki dla obu narodów. Wielu zainteresowanych wyraziło swoje poparcie dla idei budowy tego miejsca i podkreśliło, że takie inicjatywy są nieodzowne dla współczesnej Europy, która stara się zrozumieć i pogodzić z przeszłością.

Praca Agnieszki Wierzcholskiej i Roberta Parzera nad tym projektem daje nadzieję na pogłębienie i umocnienie wzajemnych relacji między Polską i Niemcami, a Dom Polsko-Niemiecki może stać się przestrzenią wzajemnego zrozumienia i pojednania.

 

Projekt „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawie zbrodni niemieckich popełnionych w czasie II Wojny Światowej” jest finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”