Kolejna publikacja Stowarzyszenia Patria Nostra. Nadal walczymy z „polskimi obozami”

                            

 

Z dumą informujemy, że oddajemy w ręce polskich i niemieckich czytelników naszą nową publikację, zatytułowaną Wadliwy kod pamięci „polskie obozy zagłady” – korekta terminu. Publikacja jest zbiorem referatów przygotowanych na międzynarodową konferencję naukową, organizowaną przez Stowarzyszenie Patria Nostra z Olsztyna w stolicy Niemiec, w siedzibie partnera – Touro University Berlin w dniu 16 listopada 2023r.

Konferencja pod hasłem „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawie zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce w czasie II wojny światowej?” jest jednym z najważniejszych działań projektu pod tym samym tytułem. Działania zostały finansowane z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP “Dyplomacja Publiczna 2023”.

Skąd temat książki?

Otóż jak wielokrotnie alarmowaliśmy – w ciągu dwóch ostatnich dekad pojawiły się kontrowersje dotyczące zastosowania terminu „polskie obozy zagłady” przez zagraniczne media oraz niektórych historyków. Określenie to wprost sugeruje, że Polska była odpowiedzialna za funkcjonowanie obozów koncentracyjnych i obozów zagłady podczas II wojny światowej. Jednak w rzeczywistości zwrot „polski obóz zagłady” jest niczym innym jak błędem w kodzie pamięci zbiorowej.

Trzeba zatem powtarzać – szczególnie zagranicznym odbiorcom – że termin „polskie obozy zagłady” nie oznacza obozów utworzonych i zarządzanych przez Polaków. To były niemieckie obozy koncentracyjne i obozy zagłady zlokalizowane na okupowanym terytorium Polski.

Notoryczne używanie zwrotu typu „polskie obozy” może też sugerować, że Polacy byli współodpowiedzialni za Holocaust. Upowszechnienie się określenia typu „polski obóz zagłady” może też prowadzić do niebezpiecznego „wdrukowania” do świadomości historycznej zagranicznych społeczeństw, że to nie Niemcy, ale Polacy byli twórcami tych zbrodniczych obozów.

Tymczasem to właśnie Polacy są – drugą po Żydach –  ofiarą II wojny światowej, niemieckiej okupacji i niemieckiego terroru. Jest to nasza tragedia narodowa.

Referaty do publikacji napisali:

Lech Obara – prezes Stowarzyszenia Patria Nostra – Zeitgenössische rechtliche Probleme bei der Geltendmachung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Bereich der Menschenwürde und der nationalen Identität (Współczesne problemy prawne w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych w postaci godności i tożsamości narodowej).

Marek Klat – scenarzysta filmu „Kamerdyner” – Ausrottung guter Danziger. Historischer Hintergrund (Zagłada dobrych Gdańszan. Tło historyczne).

Marta Ansilewska Lehnstaedt (Muzeum Stille Helden, Berlin) – Polnische Tataren während des II Weltkrieges (Polscy Tatarzy w czasie II wojny światowej)

Stephan Lehnstaedt  (Touro University Berlin) – Volksdeutsche – von der Minderheit in Polen zur Besatzergesellschaft (Volksdeutsche – od mniejszości narodowej do społeczeństwa okupacyjnego)

Jens Baumann (Pełnomocnik ds. Przesiedleńców i Repatriantów Etnicznych Niemców w Saksonii) – Heimat – ein Grundbedürfnis  (Ojczyzna – podstawowa potrzeba)

Frank Grelka (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą) – Versöhnungsforschung: deutschsprachige Polenhistoriographie zum Zweiten Weltkrieg (Analiza pojednania: niemieckojęzyczna historiografia Polski dotycząca okresu II wojny światowej)

Uwe Hofschläger (Youth History Workshop Spandau) – Gedenkstättenfahrten mit Jugendlichen nach Polen (Wyjazdy młodzieży do miejsc pamięci w Polsce)

Agnieszka Wierzcholska & Robert Parzer  (Dom Polsko – Niemiecki) – Deutsch-Polnisches Haus. Gedenken Begegnen Verstehen (Dom Polsko – Niemiecki. Rozważania koncepcyjne).

 

Zachęcamy do lektury!

Plik pdf do pobrania -> TUTAJ

 

Patroni medialni:

     

  

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”

Public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition „Public Diplomacy 2023”