Frank Grelka. Analiza pojednania: niemieckojęzyczna historiografia Polski dotycząca okresu II wojny światowej

                                                                                                    

 

W czwartek 16 listopada w berlińskiej uczelni wyższej Touro University odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „Jak edukować społeczeństwo niemieckie o zbrodniach niemieckich w Polsce podczas II wojny światowej?”

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Patria Nostra z Olsztyna we współpracy z Touro University Berlin. Działania zostały finansowane z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”. Naszymi patronami medialnymi była TVP3 Olsztyn oraz Polskie Radio Olsztyn.

Na konferencji Frank Grelka przedstawił referat na temat niemieckojęzycznej historiografii Polski dotyczącej okresu II wojny światowej. Jego prezentacja dotyczyła głównie analizy procesu pojednania oraz sposobu, w jaki niemieckojęzyczni historycy przedstawiają okrucieństwo i zbrodnie popełniane w Polsce w tym okresie.

Frank Grelka rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia kontekstu historycznego, czyli II wojny światowej. Podkreślił, że Polska była jednym z głównych „teatrów” działań wojennych, ponoszącym ogromne straty, zarówno ludzkie jak  i materialne. Ważnym punktem jego referatu było również omówienie niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i ludobójstwo popełnione na terenie Polski.

Następnie Grelka przedstawił analizę niemieckojęzycznej historiografii Polski w okresie powojennym. Zauważył, że przez wiele lat po zakończeniu wojny, badacze z Niemiec skupiali się głównie na analizie przyczyn i przebiegu konfliktu, jednak apele o pojednanie i zrozumienie z czasem stały się coraz ważniejsze. To zrozumienie było zarówno wyzwaniem, jak i potrzebą, gdyż niemiecka okupacja Polski wiązała się z wieloma zbrodniami i okrucieństwami.

W swoim referacie Frank Grelka zwrócił uwagę na to, że pierwsze próby analizy niemieckojęzycznej historiografii Polski w kontekście pojednania pojawiły się dopiero w latach 90. XX wieku. Badacze starali się zrozumieć, jak niemiecka okupacja Polski wpłynęła na społeczeństwo polskie, a także na percepcję i pamięć o niemieckich zbrodniach. Niektóre z tych badań skupiały się na roli języka i narracji w procesach pojednania, a inne skoncentrowały się na analizie społeczno-kulturowej.

Grelka omówił również najważniejsze nurty i teorie niemieckojęzycznej historiografii dotyczącej Polski w okresie II wojny światowej.

Na zakończenie swojej prezentacji Grelka podkreślił, że niemieckojęzyczna historiografia Polski w okresie II wojny światowej dynamicznie się rozwija, a badacze coraz częściej podejmują temat pojednania i zrozumienia. Jego referat stanowił ważny wkład w tę dyskusję, analizując różnorodne podejścia do tego tematu i dał nowe spojrzenie na niemieckojęzyczną historiografię Polski dotyczącą okresu II wojny światowej.

Projekt „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawie zbrodni niemieckich popełnionych w czasie II Wojny Światowej” jest finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”