Znów pod niemieckim niebem rozmawialiśmy o niemieckich zbrodniach wojennych!

                                                                                                      

Znów pod niemieckim niebem rozmawialiśmy o niemieckich zbrodniach wojennych!

W czwartek 16 listopada w berlińskiej uczelni wyższej Touro University odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „Jak edukować społeczeństwo niemieckie o zbrodniach niemieckich w Polsce podczas II wojny światowej?”

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Patria Nostra z Olsztyna we współpracy z Touro University Berlin. Działania zostały finansowane z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”. Naszymi patronami medialnymi była TVP3 Olsztyn, której przedstawiciele uczestniczyli w konferencji oraz Polskie Radio Olsztyn.

Konferencja miała wymiar edukacyjny, ale przede wszystkim jej celem była odpowiedź na pytanie „jak edukować?”. Bo że należy edukować to już wiemy… Wiedza o II wojnie światowej wśród młodych (i nie tylko młodych) Niemców jest bardziej niż nikła. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy niemieckich naukowców, historyków, polityków czy organizatorów wystaw tematycznych w muzeach oraz organizatorów wycieczek młodzieży do miejsc pamięci w Polsce. W trakcie konferencji zostały więc przedstawione przykłady wiodących i  najlepszych praktyk niemieckiej edukacji historyczno-politycznej na temat zbrodni popełnionych w okupowanej Polsce.

Innymi słowy, chcieliśmy wspólnie wypracować sposób na to, jak sama II wojna światowa, ale wielokulturowe społeczeństwo Polski w tamtych czasach powinno być uwzględniane w nauczaniu historii w Niemczech.

Na zakończenie konferencji odbył się pokaz filmu „Kamerdyner” w wersji angielskiej (PL, 2018r.) oraz dyskusja młodzieży uniwersyteckiej ze scenarzystą Markiem Klatem, która dotyczyła mniejszości kaszubskiej w debacie historycznej oraz zagłady tzw. „dobrych Gdańszczan”, czyli Danzigerów.

Konferencję otworzyła Jane Williams-Boock rektor Touro University Berlin. Następnie wygłoszone zostało przywitanie mec. Lecha Obary – prezesa Stowarzyszenia Patria Nostra, w którym podkreślono, że wspólnie realizowane programy stanowią jeden wielki projekt, który nazywamy „prawem do prawdy” i „obowiązkiem pamięci o ofiarach”. To prawo odnajdujemy chociażby w przepisach i duchu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Te przepisy i tego ducha można będzie znaleźć referacie w przygotowywanej właśnie monografii pokonferencyjnej.

Oficjalną część zakończył Ambasador RP w Berlinie, Dariusz Pawłoś, od którego usłyszeliśmy wiele pozytywnych słów i na temat samej idei konferencji, i na temat samej idei czwartkowego wydarzenia.

Wielogodzinna konferencja była podzielona na trzy panele: Godz. 9:45-12:00

Panel 1: Podstawowe zagadnienia dotyczące transferu wiedzy (moderacja: Stephan Lehnstaedt, Touro University Berlin)

Panel 2: Mniejszości – wiedza i komunikacja (moderacja: Peter Klein, Touro University Berlin)

Panel 3: Projekcja filmu „Kamerdyner” w języku angielskim (PL, 2018), prezentacja i dyskusja ze scenarzystą Markiem Klatem.

W dyskusji udział wzięli: Frank Grelka (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą), Uwe Hofschläger (Youth History Workshop Spandau), Robert Parzer i Agnieszka Wierzcholska (Dom Polsko-Niemiecki), Wanda Sielewicz (doktorantka UW), Stephan Lehnstaedt (Touro University Berlin), Marta Ansilewska Lehnstaedt (Stille Helden), Jens Baumann (Pełnomocnik ds. Przesiedleńców i Repatriantów Etnicznych Niemców w Saksonii) oraz Marek Klat (scenarzysta, producent, filmowiec).

Sama tematyka też była bardzo szeroka: badania nad pojednaniem, niemieckojęzyczna historiografia polska II wojny, wycieczki do Polski z młodzieżą, rozważania koncepcyjne o Domu Polsko-Niemieckim, wykład na temat etnicznych Niemców – sprawców i „spekulantów” okupacji, Tatarzy polscy w czasie wojny, zagłada Gdańszczan – Danzigerów czy rozważania o „małej Ojczyźnie” jako jednej z podstawowych potrzeb człowieka.

– Cieszę się, że kolejny raz mogliśmy gościć w Touro University, bo to oznacza, że programy edukacyjne stanowią doskonały punkt wyjścia do porozumienia między naszymi narodami i do nawiązywania głębszych relacji. Udowadniamy to od 5 lat, bo właśnie w listopadzie 2018 roku podjęliśmy współpracę. Przez ten czas zorganizowaliśmy kilka konferencji, spotykaliśmy się na wizytach studyjnych w Polsce i Niemczech, wydawaliśmy książki i broszury. Liczymy na dalszą, tak owocną jak do tej pory współpracę – podsumowuje mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra.

 

Patroni medialni:

                                                                                                                 

 

  

                   

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”

Public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition „Public Diplomacy 2023”