Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra na temat postępowania karnego w Niemczech w sprawie zbrodni popełnionych w obozach Majdanek, Stutthof i Auschwitz

Po tym, jak Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe uznał, że stacja telewizyjna ZDF nie musi  w określony sposób przepraszać Karola Tendery – byłego więźnia obozu w Auschwitz za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady, ze stowarzyszeniem Patria Nostra skontaktował się Rajmund Niwinski z zespołu adwokatów z Dusseldorfu, Monachium (RFN) oraz Atlanty (USA). […]

Lech Obara

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w Olsztynie w sprawie skargi konstytucyjnej na postanowienie niemieckiego BGH w sprawie Pana Karola Tendery i ZDF

Postanowieniem datowanym na dzień 19 lipca 2018r., opublikowanym w dniu 21 sierpnia 2018r., niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe uznał, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać polskiego wyroku nakazującego jej przeprosić na głównej swojej stronie internetowej Pana Karola Tenderę, byłego więźnia obozu Auschwitz. W ten sposób, zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ZDF miało zrekompensować krzywdę, jaką spowodowało Panu K. Tenderze, za posłużenie się na jednej ze swoich podstron internetowych określeniem sugerującym, że Auschwitz był dziełem Polaków a nie Niemców. […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wyroku Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości rozpatrując kasację niemieckiej telewizji państwowej ZDF uznał na posiedzeniu niejawnym, że nie musi  ona w określony sposób przepraszać 96-letniego Karola Tendery – byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschitz, numer obozowy 1000430 – za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”. […]

Niemiecka stacja telewizyjna ZDF nie składa broni… Kolejna odsłona walki o prawidłowe wykonanie w Niemczech wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji ostatecznie oddalił skargę telewizji ZDF na postanowienie Sądu Krajowego w Moguncji uznając, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie nadaje się do wykonania w Niemczech. Przypomnieć należy, że wszelkie działania niemieckiej stacji w tym procesie miały na celu ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy – tym razem przed niemieckimi sądami. […]

Nareszcie przełom – zwycięstwo w sprawie stosowania określenia „polskie obozy zagłady” na niemieckim gruncie…

Nastąpił długo oczekiwany finał w sprawie o wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie na gruncie prawa niemieckiego. Dotyczy to sprawy z powództwa p. Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz, przeciwko niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF. Długie postępowanie przez dwie instancje doprowadziło do wydania orzeczenia, które  – miejmy nadzieję, że na zawsze – utrwali prawidłową wykładnię w tego typu sprawach. […]

Konferencja naukowa „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej”

W środę 8 listopada o godz. 9:30 odbędzie się konferencja naukowa „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II Wojny Światowej”. Miejsce – Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kurtyki w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25. Organizatorzy konferencji to Stowarzyszenia Patria Nostra z siedzibą w Olsztynie, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Instytut Allerhanda. […]

Zwycięstwo w walce z niemiecką telewizją ZDF – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie stosowania określenia „polskie obozy zagłady” do wykonania w Niemczech!

Prawomocnym wyrokiem z dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał niemieckich stacji telewizyjnej ZDF przeproszenie byłego więźnia Auschwitz Karola Tenderę za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”  na stronie głównej jej portalu internetowego. […]

Wyrok krakowskiego Sądu przed niemieckim… Sądem. ZDF broni się…

Sąd w Moguncji postanowieniem z dnia 27 stycznia 2017r., zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, nadał klauzulę wykonalności wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie. […]