previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Patria Nostra publikuje tłumaczenia wyroków sądów niemieckich w sprawie Karola Tendery

Publikujemy przetłumaczone na język polski ostatnie postanowienie Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji i Niemieckiego Trybunału Sprawiedliwości w Karslruhe oraz wcześniejsze postanowienia Sądu Krajowego w Moguncji i Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji. Załączamy też oryginał postanowienia z Karlsruhe w języku niemieckim. […]

Protest CMWP SDP przeciwko wyrokowi w sprawie b. więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz i telewizji ZDF

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z oburzeniem i smutkiem przyjmuje wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH), który oznacza, iż niemiecka telewizja publiczna Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), potentat na rynku mediów w Europie, nie musi przepraszać byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz Karola Tendery za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”, a on jako wnioskodawca musi dodatkowo zapłacić 4 tysiące euro kosztów sądowych. […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w sprawie wyroku Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości rozpatrując kasację niemieckiej telewizji państwowej ZDF uznał na posiedzeniu niejawnym, że nie musi  ona w określony sposób przepraszać 96-letniego Karola Tendery – byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschitz, numer obozowy 1000430 – za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”. […]

Niemiecka stacja telewizyjna ZDF nie składa broni…

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji ostatecznie oddalił skargę telewizji ZDF na postanowienie Sądu Krajowego w Moguncji uznając, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie nadaje się do wykonania w Niemczech. Przypomnieć należy, że wszelkie działania niemieckiej stacji w tym procesie miały na celu ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy – tym razem przed niemieckimi sądami. […]

Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Auschwitz był niemiecki. Wsparcie polskiej narracji historycznej o sprawcach zbrodni holokaustu”

Dzięki wygranemu konkursowi i otrzymanej dotacji z Ministerstw Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2018”, prawnicy Patrii Nostry będą mieli możliwość nadal wspierać byłych więźniów Auschwitz i inne osoby dotknięte „miękkim kłamstwem oświęcimskim” w ochronie ich dóbr osobistych. […]