previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Ekspertyzy prawne sporządzone na potrzeby postępowania przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym

W 2018 roku Stowarzyszenie Patria Nostra dzięki dotacji Polskiej Fundacji Narodowej realizowało projekt o nazwie „Ekspertyzy – Opracowanie analiz prawnych na potrzeby procesów przeciwko zagranicznym mediom przypisującym Polakom współudział w zbrodniach II wojny światowej”. W ramach projektu sporządzone zostały trzy ekspertyzy prawne w języku niemieckim. Przechodząc do poniższych odnośników, można zapoznać się z ich treścią.   Przeprosiny jako forma usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Pana Karola Tendery w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i jej zgodność z niemieckimi przepisami dotyczącymi roszczeń o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych. WERSJA PRZETŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI   Znaczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przy interpretacji krajowych norm prawnych oraz samej ustawy zasadniczej stosowanych przez niemieckie sądy oraz pozostałe organa władzy publicznej w Republice Federalnej Niemiec. WERSJA PRZETŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI   Ocena konstytucyjności postanowienia Niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2018 r. o odmowie uznania wykonalności polskiego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2017 r. skazującego niemiecką telewizję ZDF na opublikowanie przeprosin jako formy usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Pana Karola Tendery, w szczególności identyfikacja praw konstytucyjnych oraz podstawowych praw człowieka i obywatela wynikających z niemieckiej ustawy zasadniczej (Grundgesetz- GG) oraz Europejskiej konwencji praw człowieka […]

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra na temat postępowania karnego w Niemczech w sprawie zbrodni popełnionych w obozach Majdanek, Stutthof i Auschwitz

Po tym, jak Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe uznał, że stacja telewizyjna ZDF nie musi  w określony sposób przepraszać Karola Tendery – byłego więźnia obozu w Auschwitz za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady, ze stowarzyszeniem Patria Nostra skontaktował się Rajmund Niwinski z zespołu adwokatów z Dusseldorfu, Monachium (RFN) oraz Atlanty (USA). […]

Lech Obara

Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra w Olsztynie w sprawie skargi konstytucyjnej na postanowienie niemieckiego BGH w sprawie Pana Karola Tendery i ZDF

Postanowieniem datowanym na dzień 19 lipca 2018r., opublikowanym w dniu 21 sierpnia 2018r., niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe uznał, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać polskiego wyroku nakazującego jej przeprosić na głównej swojej stronie internetowej Pana Karola Tenderę, byłego więźnia obozu Auschwitz. W ten sposób, zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ZDF miało zrekompensować krzywdę, jaką spowodowało Panu K. Tenderze, za posłużenie się na jednej ze swoich podstron internetowych określeniem sugerującym, że Auschwitz był dziełem Polaków a nie Niemców. […]

Niemiecki wydawca pozywa Stowarzyszenie Patria Nostra

Norbert Tiemann, redaktor naczelny Westfälische Nachrichten oraz  spółka wydawnicza Aschendorff Medien&Co chcą przekonać niemiecki sąd, że stowarzyszenie Patria Nostra nie ma prawa do występowania z żądaniem publikacji przeprosin za używanie określeń typu „polskie obozy śmierci” oraz z roszczeniami o zapłatę zadośćuczynienia. Zawiadomienie o pozwie w tej sprawie, stowarzyszenie Patria Nostra otrzymało z Sądu Krajowego w Munster. […]

Patria Nostra publikuje tłumaczenia wyroków sądów niemieckich w sprawie Karola Tendery

Publikujemy przetłumaczone na język polski ostatnie postanowienie Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji i Niemieckiego Trybunału Sprawiedliwości w Karslruhe oraz wcześniejsze postanowienia Sądu Krajowego w Moguncji i Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji. Załączamy też oryginał postanowienia z Karlsruhe w języku niemieckim. […]

Protest CMWP SDP przeciwko wyrokowi w sprawie b. więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz i telewizji ZDF

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z oburzeniem i smutkiem przyjmuje wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH), który oznacza, iż niemiecka telewizja publiczna Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), potentat na rynku mediów w Europie, nie musi przepraszać byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz Karola Tendery za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”, a on jako wnioskodawca musi dodatkowo zapłacić 4 tysiące euro kosztów sądowych. […]