Stowarzyszenie Patria Nostra podejmuje działania prawne w sprawach związanych z ochroną prawdy o historii Narodu Polskiego, a także prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną w tym zakresie.