Jak edukować społeczeństwo niemieckie o zbrodniach niemieckich w Polsce w czasie II wojny światowej?

Jak edukować społeczeństwo niemieckie o zbrodniach niemieckich w Polsce w czasie II wojny światowej? – agenda konferencji

Projekt „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawie zbrodni niemieckich popełnionych w czasie II Wojny Światowej” jest finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”