Nowy projekt Stowarzyszenia Patria Nostra: „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawach zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce podczas II Wojny Światowej?”

Dyplomacja Publiczna 2023

 

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023″.

 

Nazwa zadania: „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawach zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce podczas II Wojny Światowej?”

Wartość finansowania projektu: 85 000 zł.

Opis zadania: Stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczęło realizację projektu, zatytułowanego „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawach zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce podczas II Wojny Światowej?”

Celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie dezinformacji dotyczących historii XX wieku w odniesieniu do zbrodni niemieckich, popełnionych podczas II wojny światowej oraz upowszechnianie prawdy o II wojnie światowej wśród niemieckiej opinii publicznej.

Działania są prowadzone głównie na terenie Niemiec i skierowane do tamtejszej opinii publicznej, która posiada mniej niż szczątkową wiedzę o zbrodniach popełnionych przez Niemców na obywatelach polskich (w tym na obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego) w latach 1939-1945. Będą one miały charakter edukacyjny (konferencja w Berlinie, wizyta przedstawicieli niemieckiej opinii publicznej w Polsce oraz monografia pokonferencyjna, przeznaczona na rynek niemiecki).

Partnerem projektu jest amerykańsko-żydowsko-niemiecka uczelnia wyższa Touro University Berlin.

 

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023″. Kwota dofinansowania: 85 000 zł