Programy edukacyjne to punkt wyjścia do porozumienia między Polakami a Niemcami

Programy edukacyjne to punkt wyjścia do porozumienia między Polakami a Niemcami, dyskusji, a potem zmiany myślenia i postrzegania historii.

Dlatego też w dniu 16 listopada 2023r. w siedzibie Touro University Berlin odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa obejmująca zagadnienia związane z tytułem projektu.

Agenda konferencji zapowiada się niezywkle interesująco. I tak mec. Lech Obara – prezes Stowarzyszenia Patria Nostra przybliży zarówno współczesne problemy prawne w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych w postaci godności i Olsztyńskie Stowarzyszenie Patria Nostra realizuje obecnie projekt edukacyjny zatytułowany „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawach zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce podczas II Wojny Światowej?” Działania projektowe finansowane są z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023″. Partnerem projektu jest amerykańsko-żydowsko-niemiecka uczelnia wyższa Touro University Berlin.

Dlaczego postawiliśmy właśnie na edukację?

Naszym zdaniem jest to punkt wyjścia do porozumienia między Polakami a Niemcami. Chodzi nam o to,  żeby szukać tego, co wspólne, a jednocześnie razem dążyć do prawdy. Mimo że często bywa ona bolesna. Aby Niemcy mieli pełną świadomość zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej. Zbrodni, o których wiedza w tamtejszym społeczeństwie jest bardziej niż nikła. A skoro będzie wiedza, że jest bezsporna wina, to powinna być także adekwatna do niej pokuta.

–  Dla działań edukacyjnych z zakresie zbrodni niemieckich popełnionych w czasie II wojny światowej trzeba szukać sojuszników za Odrą. Przecież my samych siebie nie musimy uświadamiać ani przekonywać o ogromie zbrodni, jakich dopuścili się Niemcy na naszych rodakach. Zaś działania wspólne z Niemcami oraz wspólna narracja historyczna, uwiarygadniają nasz przekaz, który z subiektywnego staje się obiektywny – wyjaśnia mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra.

Jeśli tamtejsze społeczeństwo będzie choć w minimalnej części wyedukowane, to nikt nie poważy się na zastosowanie chociażby zwrotu typu „polskie obozy”. Za to przyswoi sobie wiedzę, że Polacy są drugim po Żydach narodem, który najbardziej ucierpiał w wyniku II wojny światowej. Temu właśnie służą zaplanowane przez Patria Nostra działania – merytorycznej międzynarodowej tożsamości narodowej. Zwróci m.in. uwagę na niebezpieczeństwo stosowania zwrotów typu „polski obóz zagłady” czy „polski obóz koncentracyjny” jako tzw. „wadliwych kodów pamięci”.

Frank Grelka (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą) w panelu „Nauka i Pamięć” zajmie się pojednaniem polsko-niemieckim w kontekście niemieckich badań naukowych. W tym samym panelu udział wezmą Agnieszka Wierzcholska i Robert Parzer (Miejsce spotkania z Polską – pomnik Polski) oraz Uwe Hofschläger (Geschichtswerkstatt Spandau), który zajmie się tematyką wycieczek szkolnych do Polski.

Kolejny panel odbędzie się pod hasłem „Poza Polakami i Żydami: mniejszości narodowe”. Tu głos zabierze prof. Stephan. Lehnstaedt („Niemcy i Niemcy etniczni”) oraz
Marta Ansilewska-Lehnstaedt („Tatarzy jako sprawcy i ofiary”). Niewątpliwie bardzo pouczający będzie też referat „Ślązacy w Polsce i Serbołużyczanie w Niemczech autorstwa Jensa Baumanna (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii)

Osobny panel przeznaczony będzie dla Marka Klata, scenarzysty filmu „Kamerdyner”. Przybliży  on złożone stosunki polsko-niemiecko-kaszubskie w przededniu wybuchu II wojny światowej oraz na początku roku 1939. Niewątpliwie interesującym aspektem będzie przybliżenie tematu zagłady Gdańszczan.

Więcej informacji o konferencji podamy już wkrótce.

Projekt „Jak edukować społeczeństwo niemieckie w sprawie zbrodni niemieckich popełnionych w czasie II Wojny Światowej” jest finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”