Apel do posłów Parlamentu Europejskiego

Stowarzyszenie Patria Nostra oraz byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych p. Karol Tendera i p. Stanisław Zalewski podjęli kolejne działania mające na celu walkę ze stosowaniem kłamliwych określeń typu „polskie obozy zagłady”. Inspiracją do przeprowadzenia tej akcji był fakt wydania przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe orzeczenia blokującego wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie p. Karola Tendery przeciwko niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF. Trybunał stwierdził w nim, że nakazanie opublikowania przeprosin naruszy klauzulę porządku publicznego, bowiem w godzi w konstytucyjną zasadę wolności słowa i własnej opinii. Rozstrzygnięcie to podważa podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych przez państwa członkowskie.

 

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie polegają na skierowaniu apelu do polskich posłów Parlamentu Europejskiego, aby ci – korzystając z powagi piastowanej funkcji i możliwości, które ona daje – zwrócili się do odpowiednich organów UE, aby te zajęły się tą sprawą i oceniły prawidłowość postanowienia niemieckiego trybunału.

 

Klikając w poniższy odnośnik można zapoznać się z treścią przedmiotowego apelu. Udostępniamy Państwu również treść artykułów prasowych, w których opisano ten problem.

 

 

APEL

 

Artykuł – Nasz Dziennik

 

Artykuł – Dziennik Polski

 

Artykuł – Gazeta Polska Codziennie