Komunikat Stowarzyszenia Patria Nostra na temat postępowania karnego w Niemczech w sprawie zbrodni popełnionych w obozach Majdanek, Stutthof i Auschwitz

Po tym, jak Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe uznał, że stacja telewizyjna ZDF nie musi  w określony sposób przepraszać Karola Tendery – byłego więźnia obozu w Auschwitz za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady, ze stowarzyszeniem Patria Nostra skontaktował się Rajmund Niwinski z zespołu adwokatów z Dusseldorfu, Monachium (RFN) oraz Atlanty (USA).

Zespół ten reprezentuje byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w szeregu postępowań karnych. Między innymi zespół reprezentował żyjących obecnie w USA byłych więźniów obozu zagłady Auschwitz-Birkenau jako oskarżycieli posiłkowych w dwóch postępowaniach karnych prowadzonych w Niemczech w latach 2015 i 2016.

Obecnie zespół szuka potencjalnych świadków lub oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach dotyczących zbrodni popełnionych w obozach Majdanek, Stutthof oraz Auschwitz, którzy wezmą udział w postępowaniach lub pragną być reprezentowani w postępowaniach przez zespół jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych (adwokat z urzędu).

Co ważne – jako oskarżyciel posiłkowy posiada się między innymi prawo kierowania pytań do oskarżonych i świadków, składania wniosków oraz własnej mowy końcowej.

Koszty reprezentacji oskarżycieli posiłkowych pokrywa Skarb Państwa. O ile wniosek o dopuszczenie danej osoby jako oskarżyciela posiłkowego w danym postępowaniu zostanierozpatrzony pozytywnie przez sąd, osobie tej przysługuje pełnomocnik z urzędu. Wniosek ten składamy nieodpłatnie, a pełnomocnicy rozliczają się bezpośrednio z sądem. Innymi słowy, oskarżyciel posiłkowy nie płaci honorarium adwokackiego. Skarb Państwa pokrywa także ewentualne koszty dojazdów, noclegów oraz wydatków oskarżycieli posiłkowych oraz – o ile to konieczne – tłumaczy. Obecność oskarżycieli posiłkowych, o ile nie są na danej rozprawie także świadkami, nie jest obowiązkowa.

Na przykład przed Sądem Krajowym we Frankfurcie nad Menem pozwany został SS-man, który miał współdziałać w mordzie masowym w obozie koncentracyjnym w Majdanku w dniu 03.11.1943 r. (Akcja „Erntefest”). Przesłanką dopuszczenia do oskarżenia posiłkowego w postępowaniu we Frankfurcie jest, że dana osoba straciła w dniu 03.11.1943 r. (Akcja „Erntefest”) w obozie koncentracyjnym w Majdanku członka bliskiej rodziny.

Drugi przykład to postępowanie przed Sądem Krajowym w Münster, które toczy się przeciwko dwóm strażnikom SS z obozu koncentracyjnego Stutthof. Tu wystarczającym jest do dopuszczenia jako oskarżyciel posiłkowy, jeśli samemu przebywało się w obozie koncentracyjnym w Stutthof między 07.06.1942 r. a 08.08.1945 r. lub w tym czasie straciło się tam członka bliskiej rodziny.

W postępowaniu przed Sądem Krajowym w Münster prawdopodobnie już listopadzie tego roku  rozpocznie się postępowanie główne przeciwko SS-manowi Johann R. który służył w obozie Stutthof w okresie od 7 czerwca 1942 do 1 września 1944. Postępowanie dotyczy tego okresu.

Kolejny przykład to fakt, że przed Sądem Krajowym w Mannheim badane jest obecnie wszczęcie postępowania głównego przeciwko członkowi załogi w Auschwitz. Prokuratura złożyła już w tej sprawie akt oskarżenia.